juni 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Indonesiske Amarta har samlet inn 7,5 millioner dollar i finansiering fra Norges Norfond

Indonesisk peer-to-peer (P2P) utlånsselskap Amartha samler inn 7,5 millioner dollar fra det norske statseide investeringsfondet Norfond Media dysenteri rapporter.

Amartha er et finansielt teknologiselskap som forbinder små og mellomstore forretningspartnere med investorer og vil kanalisere penger til landlige kvinnelige små gründere som forretningskapitallån. Utbetalingen av dette lånet sammenfaller med Amarthas innsats for å fremme miljøvennlig forretningspraksis som å redusere bruken av plast og bruke fornybar energi.

Ifølge Amartha-grunnlegger og administrerende direktør, Andi Taufan, har selskapet tatt et annet initiativ ved å belaste låntakere som driver grønn virksomhet med lave renter.

I tillegg til å oppmuntre til miljøvennlig forretningspraksis, vil Amarta også lansere flere finansielle produkter som mikroforsikring og sparing. Oppstarten, som ble grunnlagt i 2010, har gått sammen med oppstart og teknologilångivere for å tilby disse produktene.

Norwegian Norfund er et private equity selskap som ble opprettet av Stortinget i 1997 og eies av Utenriksdepartementet. Fondet mottar investeringskapitalen fra statens generelle budsjett. Hovedkontoret ligger i Oslo og har lokale kontorer i Thailand, Costa Rica, Kenya, Mosambik og Ghana.

READ  Oppdatering 1 - Det norske selskapet Statkraft bokfører kvartalsvis fortjeneste når energiprisene stiger