juli 30, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Informasjon om sammenslåing og børsnotering av Norwegian Bank ASA

16. mars 2021 inngikk styret i Bank Norwegian ASA og Norwegian Finans Holding ASA en fusjonsplan der det antas at Norwegian Finans Holding ASA vil absorbere alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Norwegian Finans Holding ASA og Norwegian Finans Holding ASA vil oppløses. Den omvendte fusjonen av morselskapet ble godkjent på den ekstraordinære generalforsamlingen i begge selskapene 4. juni 2021. Noteringen på Oslo Børs vil fortsette gjennom notering av aksjer i den norske banken ASA.

Fusjonen vil skje etter handelens slutt på Oslo Børs 20. juli 2021. Aksjer utstedt av Norwegian Finans Holding ASA kan handles frem til børsens slutt på denne datoen. Aksjonærer i Norwegian Finans Holding ASA på tidspunktet for sammenslåingen, som registrert i Norwegian Stock Register (VPS) 22. juli 2021, vil motta en aksje i Bank Norwegian ASA for hver aksje som holdes i Norwegian Finans Holding ASA.

Handelen med Bank Norwegian ASA-aksjer vil begynne 21. juli 2021. Fra og med denne tiden vil Bank Norwegian ASA-aksjer bli handlet under symbolet “BANO”, ISIN NR 0011002511.

NewsWebs historie for Norwegian Finans Holding ASA vil fortsette å eksistere under symbolet “BANO”, mens historien til Norwegian Finans Holding ASA vil fortsette å eksistere under “Norwegian_old Bank.”

Norwegian Bank ASA har utarbeidet og publisert et “Unntatt dokument” i samsvar med prospektreguleringen som en del av børsnoteringen. Det unntatte dokumentet, som finnes på https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Prospectus, er et informasjonsdokument som gir en oversikt over Norges Bank-konsernets virksomhet og organisering. Det unntatte dokumentet er ikke et prospekt og har ikke blitt gjennomgått eller godkjent av Finanstilsynet.

En oversikt over rutetabellen knyttet til gjennomføringen av fusjonen og børsnoteringen av Norwegian ASA på Oslo Børs er listet nedenfor:

READ  Finansieringstips for oppstart i et webinar/artikkel i august

20. juli 2021 Den siste dagen NOFI-aksjer ble omsatt – fusjonen ble registrert etter endt virksomhet

21. juli 2021, den første handelsdagen for BANO-aksjer

22. juli 2021 oppgjørsdag i NOFIs VPS for BANO-aksjer

22. juli 2021 Ekstraordinær generalforsamlingsmøte for å ta en beslutning om det nye styret

Se børsmeldingene 17. og 26. mars, 11. mai og 4. og 30. juni 2021 for mer informasjon om fusjonen.

Anlegget