juni 29, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Ingen løsning i sikte for de 93 MIR-vikariatene i familiemedisin og ledige plassene på grunn av oppsigelser

Ingen løsning i sikte for de 93 MIR-vikariatene i familiemedisin og ledige plassene på grunn av oppsigelser

Helsedepartementet jobber allerede med tilbudetta av utlysningen 2022/23 om spesialisert helseopplæring og i gjennomføringen av tiltakene i Primæromsorgsplanen 2022-2023, som anses som avgjørende for å tiltrekke og beholde talent i primærhelsetjenesten.

Det er svaret fra Health på spørsmålet stilt av GACETA MÉDICA for å finne ut om det ble vurdert ytterligere tiltak for å forhindre at 93 stillinger i allmennmedisin fra første stund blir definitivt ledige i år, i tillegg til de spesialiserte helseopplæringsstillingene hvis prismottakere ikke tok besittelse mellom 29. og 30. juni og de stedene i den ordinære anløpet som har lidd samme skjebne.

Rapporten om tildeling av ledige plasser 17. juni bekreftet tildelingen av 125 i den ekstraordinære prosedyren, av totalt 218 ledige plasser i den årlige utlysningen. Det bekreftet også indirekte det medisinske profesjonen forutså. Og det er at tiltaket med å utvide kvoten av ikke-samfunnsborgere foreslått av departementet ikke ville vært løsningen.

Faktisk ble det bare presentert 141 søknader om plass av totalt 525 søkere som ble innkalt til sesjonen. Likevel fremhever rapporten at medisingraden til utlysningen av spesialisert helseopplæring har blitt tildelt totalt 8 095 plasser, som representerer 99 prosent av plassene som tilbys.

«En kronikk om en død forutsagt»

Til Søndag Antony Sancheznasjonal representant for seksjonen for unge leger og sysselsettingsfremme i General Council of Official Colleges of Physicians, det er «krøniken om en forutsagt død». «Departementet har isolert seg på en slik måte at det ikke er i stand til å vite hva problemet er, og fremfor alt å iverksette tiltak i samsvar med de behov som reises»understreker i et intervju med GACETA MÉDICA.

«Vi har et departement som har tatt kurs i spesialisert helseopplæring som ikke er i stand til å ta sitt ansvar, ikke bare i kontroll og fordeling av plasser, men også i å utføre dette koordineringsarbeidet med helsevesenet for å gi dem fagpersoner. …i opplæring som senere har den anvendelsen av å kunne være spesialister i fremtiden”, advarer spesialisten.

READ  Tilbakekall av mandat: organisasjonen leverte 8,9 millioner signaturer til INE

Cgcom-talsmannen, som nylig presenterte en rapport om ledige stillinger i denne siste utlysningen med en grundig analyse av situasjonen og et komplett batteri av svar, minner om at de også venter på en plan for å gjennomføre en undervisningsrevisjon for å se hvordan Denne økningen av opplæringsplasser i tilbudet som har funnet sted de siste årene, skjer. «Vi mener at det bør evalueres og se hvilken kvalitet helsepersonell kommer ut med. Se under hvilke forhold disse spesialistene blir utdannet, understreker han.

«Disse ledige stillingene er bare toppen av isfjellet. Det er et klart problem med spesialisert helsetrening som vil forverres i årene som kommer«

Domingo Antonio Sánchez (Cgcom).

Inntrykket til representanten for Young Doctors of WTO er at FSE mister attraktivitet blant helsepersonell av ulike årsaker. «I noen tilfeller har departementet sitt ansvar, i andre samfunnene. Det er hvor departementet, med en overautonom visjon, bør være i stand til å koordinere og svare på behovene som oppstår«, ifølge hans ord.

Talsmannen vurderer at dersom det ikke iverksettes tiltak er risikoen betydelig, på grunn av mangel på fagfolk i sikte og konkurranse fra andre land om å tiltrekke seg svært godt trente fagfolk mv.

Sanchez advarer om risikoen for å ikke gjøre en attraktiv periode hvor det er forstått at det må ofres for å trene, og minner om at det i de siste årenes mobiliseringer har blitt bedt om forbedringer i betingelsene for MIR, som samfunnene gjennomførte i ministerkonkurransene.

Faktisk, vurderer han, et ikke-lovforslag gikk videre for å oppfordre den nasjonale regjeringen til å revurdere dekret 1146/2006, som regulerer arbeidssituasjonen til innbyggere.

READ  Dr. María Ramos mottar den høyeste anerkjennelsen fra American College of Cardiology

«Hvis vi tar i betraktning at lokalsamfunn ansetter leger uten spesialitet for å gjøre mye mindre krevende arbeid, ser vi at utsiktene er kompliserte. Folk kan ha et kall, men du kan ikke ta det til det absurde og gjøre slutt på et yrke som medisin, advarer han.

Virkningen av oppsigelser

Rapporten presentert av National Section of Young Physicians and Employment Promotion av Cgcom advarte også om virkningen av oppsigelsene. – Det er et fenomen som skjer, og det vil være nødvendig å analysere i hvilke undervisningsenheter det skjer og finne ut om det er noe iboende problem, påpeker han.

Vi skal heller ikke miste av syne helsearbeidet som utføres av disse fagpersonene, i en tid hvor det er mangel på leger. Manglene vil bli påført brukerne av systemet, sier talsmannen.

Til slutt bemerker Sánchez det disse ledige stillingene er bare toppen av isfjellet. Det er et klart problem med spesialisert helsetrening som vil forverres i årene som kommer og at det vil få ringvirkninger som kan snu helsesystemet på hodet. Hvis vi ikke er konkurransedyktige på europeisk og internasjonalt nivå, fungerer ikke ligningene.

«Hvis departementet ikke er i stand til å påta seg sine funksjoner, bør det delegere dem, slik det har gjort ved andre anledninger. Offentligrettslige enheter som WTO vil gjerne hjelpe, faktisk gjør vi det allerede, og prøver å gi en fullstendig visjon, ansvarlig, basert på en analyse som tvinger oss til å ta beslutninger, avslutter han. «Du må ta et annet kurs ellers er ikke fremtiden oppmuntrende,» sier han.

«Det vil komme nye hendelser av denne typen hvis løsninger ikke foreslås»

Fra det spanske foreningen for allmenn- og familieleger beskriver dets president, Antonio Fernández-Pro, disse 50 prosent av de ledige stillingene i den ekstraordinære utlysningen som en fiasko som de advarte om den gangen.

READ  Morena Beltrán gjorde inntrykk på Instagram med sitt lekne utseende til å trene

«Alt vi lever er en konsekvens av vanskene vi har på første nivå. Vi må en gang for alle normalisere arbeidsscenarioene og selvsagt ta hensyn til at det ikke bare er et spørsmål om penger. Det er mange faktorer som påvirker, og det er prestisje og ledelsesautonomi. Vi vil delta på nye arrangementer av denne typen dersom det ikke foreslås løsninger, slår han fast.

«Det er et stort problem vi har, og det er nødvendig for departementet og lokalsamfunn å ta grep om saken og lette deres dannelse og opphold.»

Vicente Matas (Simeg)

På samme linje, Vincent Mataskoordinator for studiesenteret til Granada Medical Union og tidligere medlem av Urban Primary Care of Collegiate Medical Organization, insisterer på at det beste alternativet ville vært å senke grenseverdien til 30 prosent, noe som ville tillate 565 leger å bli under betingelsene for å velge disse 93 setene. Husk også at i fjor utgjorde oppsigelsene i familiemedisin 60 plasser.

«Mange leger går av med pensjon, spesielt i primærskolen. Om fire år skal mange spesialister gå av med pensjon og vi trenger unge spesialistleger som tilbys gode forhold slik at de kan bli i Spania. Det er et stort problem vi har, og det er nødvendig for departementet og lokalsamfunn å ta grep om saken og gjøre det lettere for dem å danne og bli«, han fullfører.


Kan hende du også liker…