juni 22, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Inger Gløersen Folkeson utnevnt til Chief Operating Officer og EVP for Fiber Networks in Bulk Infrastructure

Oslo, Norge – (arbeidstråd) –bulkinfrastrukturI dag kunngjorde i dag den ledende nordiske leverandøren av skalerbare, høyt tilkoblede og bærekraftige fibernettverk og datasentre utnevnelsen av Inger Gløersen Folkeson til Chief Operating Officer, Bulk Infrastructure Group og konserndirektør for Bulk Fiber Optic Networks, med virkning fra 16. august. 2021. Volkeson hadde tidligere stillingen som økonomidirektør i Digi Telecom hvor hun ledet finansiell og strategisk orientert virksomhet, forretningsutvikling, resultatstyring og effektivitetsinitiativer for tele- og internettleverandøren i Malaysia. Før han begynte i Digi, hadde Inger en rekke ledende stillinger i Telenor ASA, den internasjonale leverandøren av telekommunikasjon, data og medietjenester.

Denne strategiske rekrutteringen vil fremme gjennomføringen av Bulks oppdrag å utvikle og utvide bærekraftige forretningsmodeller innen digital infrastruktur og industrielt eiendom. Bulk har en klar strategi for å spille en ledende rolle i det nordiske markedet for infrastrukturtjenester gjennom datasenterløsninger, fibernett og industriell eiendom.

– Jeg ser frem til denne muligheten til å fremme og utvikle en bærekraftig forretningsmodell som er fast forankret, spesielt i de nordiske landene, sier Inger Glorsen Folksson. “Bulk er en ung organisasjon og den har oppnådd mye.”

Inger har stor erfaring fra ledende stillinger i IKT-industrien i Asia og Norden. I 2,5 år hadde hun stillingen som økonomidirektør i Digi Telecom i Malaysia. Før dette hadde hun flere lederstillinger i Telenor-konsernet, inkludert strategiske og regulatoriske forhold, samt var finansdirektør for Telenor Group Holdings, en profesjonelt eierskapsteam med ansvar for de nærliggende Telenor Group-investeringene.

“Inger har en unik kombinasjon av sterke problemløsende ferdigheter, internasjonal kommunikasjonskompetanse og en samarbeidende tilnærming til å bygge vinnerteam. Med en lidenskap for bærekraft og forretningsbygging passer Inger perfekt til Bulk,” sier Jon Gravråk, administrerende direktør i Bulkinfrastruktur. “Vi er glade for å ønske henne velkommen til vårt kollektive lederteam hvor hun vil spille en sentral rolle i vår pågående reise for å bringe bærekraftig infrastruktur til et globalt publikum.”

Den globale digitale infrastrukturindustrien blir i økende grad drevet av bærekraft, med en rekke tiltak og tiltak for å redusere karbonavtrykket og miljøpåvirkningen. Med sikte på en global lederposisjon innen bærekraftig digital infrastruktur, tar Bulk en banebrytende tilnærming til å forme den bredere næringsdagsordenen og frigjøre fordelene med fornybar energi for å drive planetens digitale fremtid. Global databruk og etterspørsel etter datasenterkapasitet, drevet av AI, automatisering, HPC og toveis arbeidsmengder i alle økonomiske sektorer, sammen med et økende fokus på klima- og miljøpåvirkninger, er styrende for avgjørelsen. Global design- og byggekonsulent Arcadis Norge rangerer femte i verden for beste datasentreplasser. Rene og stabile energimarkeder i Norge er en viktig faktor i denne veksten over FLAP-markeder i Europa. Aggregate datasentre Og Ulike måter for universell fiberforbindelse Det tiltrekker seg i økende grad massive prosjekter og investeringer i regionen.

For å lære mer om samlede datasentre og samlede fiberoptiske nettverk, besøk www.bulkinfrastructure.com.

Om samlet infrastruktur

Bulk Infrastructure er en ledende leverandør av bærekraftig digital infrastruktur i Norden. Vi er en industriell investor, utvikler og operatør av industrielle eiendommer, datasentre og mørke fibernett. Vi tror på verdiskapingsmuligheten for å gjøre det digitale samfunnet fullt ut bærekraftig. Vår ambisjon er å være den valgte spilleren for alle som ønsker å dra nytte av de nordiske landene for deres fremtidige databehandlingskrav. Vi har en dokumentert erfaring med å tilby høy kvalitet og kostnadseffektive kundeløsninger på kort tid til markedet. Derav vår visjon: løpet for å bringe bærekraftig infrastruktur til et globalt publikum.

bulk industriell eiendom Det opprettholder en landbank med strategiske lokasjoner for industrielle eiendomsprosjekter i Norge, Sverige og Danmark. Basert på standard design, utvikler, bygger og driver vi lagerbygninger, cross docking stasjoner og andre industrianlegg.

Aggregate datasentre Nords strategisk plasserte datasentre og dedikasjon til serviceekspertise gjør det mulig for kunder å redusere kostnader og miljøpåvirkning gjennom svært fleksible, tilkoblede og skalerbare løsninger.

bulk fiber nettverk Det kobler nordiske land til store verdensmarkeder via fiberoptiske nettverk med lav latens og høy kapasitet. Vi bygger og driver internasjonal og intranordisk fiberinfrastruktur designet for å møte fremtidens store behov for dataoverføring.

For å lære hvordan bulkinfrastruktur kan løse logistiske utfordringer knyttet til industriell eiendom, data og kommunikasjon, besøk bulkinfrastructure.com og følg oss LinkedInOg Twitter Og Facebook sosiale nettverk.

Om massefibernett

Bulk Fiber Networks er en ledende produsent og operatør av fibernettinfrastruktur, skreddersydd for å møte de økende kravene fra bredbåndsdata- og skytjenesteleverandører i Norden, USA og Europa. Vi tilbyr noen av de korteste og laveste ventetid over internasjonal og intranordisk fiberoptikk tilgjengelig. For å se hvordan medfølgende fiberoptiske nettverk kan hjelpe deg med å koble deg til Norden, besøk bulkinfrastructure.com og følg oss LinkedInOg Twitter Og Facebook sosiale nettverk. Bulk Fiber Networks, en divisjon av Bulk Infrastructure, er en ledende leverandør av bærekraftig digital infrastruktur i Norden.

READ  Klyngede datasentre akselererer AI og HPC med NVIDIA DGX-klare datasentre