mai 17, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Interne rapporter: – Avslører drama bak kulissene

Fristen kom i helgen da Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet skulle komme med anbefalinger til helse- og omsorgsdepartementet om nye nasjonale tiltak for å forhindre spredning av infeksjonen i Norge.

Interne rapporter avslørte avvik i hastet med å forberede handlinger. Folkehelseinstituttet har reagert sterkt på et forslag fra Helsedirektoratet om å omdirigere soner i Norge og har utvidet karantenebestemmelsene betydelig.

Men det mest alvorlige er at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttene for tiden har veldig forskjellige oppfatninger av smittesituasjonen i Norge.

«Helsedirektoratet i Norge vurderte epidemien i Norge sent i oktober 2020, noe som er noe feilaktig fra situasjonsvurderingen til Folkehelseinstituttet», bemerket i rapporten fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet.

National Institutes of Public Health mener at det i Norge er lav sannsynlighet for smitte moderat, både nasjonalt og regionalt. På den annen side er Helsedirektoratet i Norge av den oppfatning at «med økningen i smitte i Norge trenger en situasjon som ligner på begynnelsen av mars ikke å være flere uker unna».

Drama: På kort tid har helsemyndigheter utarbeidet forslag til nye nasjonale tiltak. Foto: Heko Jange / NTB
Se mer

Skynde deg

Ved 15.30-tiden fredag ​​fikk Folkehelseinstituttet i oppdrag å anbefale nye målrettede nasjonale tiltak basert på infeksjonsutvikling. Lørdagsfrist er satt til 12.00. Etter det skal Helsedirektoratet utarbeide sin rapport til Helse- og omsorgsdepartementet klokka 10.00 søndag.

Helsedirektoratet har redusert fristen med en time, ifølge deres svar til Helse- og omsorgsdepartementet.

En time og 40 minutter senere sendte National Institutes of Public Health sitt svar til Helsedirektoratets rapport. De advarte om at de foreslåtte tiltakene vil kreve mer ettertanke og bearbeiding, og at andre tiltak vil ha en positiv innvirkning.

«Vi mener det er lurt å bruke noen dager på å lete etter passende løsninger som befolkningen forstår og er forpliktet til,» sa en klar melding fra FHI.

«Til tross for de nye tiltakene, har vi fortsatt en ny infeksjon,» sa Camilla Stoltenberg, direktør for FHI.
Se mer

Røde soner

Folkehelseinstituttet har reagert sterkt på et forslag fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet om å gjøre soner i Norge røde.

Dette er ikke bare fordi regjeringen foreslår å anbefale forsterkede tiltak i områder der kommuner har bodd og drevet over 100 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, og på grunn av det fortsatte, kjente utbruddet av økende smittepress.

Vi mener det er upassende å bruke antallet 20 smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene som en oppføring til det «røde nivået» for oppholds- og arbeidsområder. Det er primært en innlandsoppføring for land, og ikke for små geografiske områder. Norske bo- og arbeidsområder er for små til å bruke denne grensen. I tillegg ønsker vi bedre informasjon i Norge som gir bedre målrettet handling, sier National Institutes of Public Health.

Grove dimensjoner: Mandag 26. oktober innførte regjeringen nye, tøffere koronatiltak. Reporter: Bedrageri Andressen. Video: Augusta Magnusdottir / Dogbladet TV
Se mer

Regel fem

Mandag kunngjorde statsminister Erna Solberg et nasjonalt initiativ for maksimalt fem gjester i private hjem sammen med husstandsmedlemmer. Det går utover forslaget fra FHI og Helsedirektoratet.

Folkehelseinstituttet anbefaler maksimalt ti personer på private møter, mens Helsedirektoratet anbefaler å måle maksimalt fem gjester. Regjeringen bestemte derimot at flyttingen ville ha nasjonal innvirkning.

Isolere mistenkte sykdommer

Folkehelseinstituttet har vurdert forslaget fra Helsedirektoratet om tiltak i samsvar med gjeldende råd og forskrifter. National Institutes of Health advarte om at dette ville være en betydelig utvidelse av karanteneordningen.

Helsedirektoratet foreslår følgende:

  • Uavhengig av resultatene av SARS-CoV-2-testen etter en nylig luftveissykdom, bør du være symptomfri før du kommer tilbake til jobb og skole, ikke bare en og annen gjenværende hoste som ofte oppstår i ukene etter en luftveissykdom.
  • Husstandsmedlemmer i karantenen bør avholde seg fra sosiale aktiviteter og delta i fritidsaktiviteter i 10 dager, selv om de ikke holder igjen.
  • Familiemedlemmer til en person med nye Kovid-19-symptomer bør holde seg borte fra sosiale aktiviteter og delta i fritidsaktiviteter, ettersom testresultatene for SARS-CoV-2 er under behandling.

Det viktigste ved National Institute of Public Health er at det fører til stor poengmangel. FHI er av den oppfatning at fravær er en bekymring for kommuner og fylkesmenn.

«Forslaget om å utvide det bør studeres mer detaljert i dialog med sosialt ansvarlige funksjoner, etater som er ansvarlige for helseforetak og kommuner, samt hensiktsmessig og proporsjonalt,» skrev Folkehelseinstituttet.

Dimensjoner: Ramon Johansen har innført nye tiltak for å forhindre smitte i Oslo.
Se mer

Poeng

Spesielt var FHI uenig med Helsedirektoratet i hvordan mennesker skal forholde seg til sine egne symptomer etter et negativt testresultat. FHI mener at en negativ test har stor «estimert verdi».

«Alle som har luftveisinfeksjon, må være hjemme til alle symptomene er borte. Dette kan føre til enda større utfordringer. De fleste har gjenværende symptomer over tid, noe som gjelder både voksne og barn med gjenværende hoste.»

Kontant tilbakebetalt

FHI tok deretter opp en andre utgave av Helsedirektoratet. Forslaget ble avvist i kontanter. De advarte om at dette kunne sees på som begynnelsen på innføringen av annenrangs forvaring.

«Dette er ikke i tråd med gjeldende råd, og siden de fleste som er arrestert i dag ikke er smittet med Kovid-19, er det vanskelig å måle fagfolk til smittevern. Det viktige er at de som faktisk blir utsatt kommer under karantene, og må følge karantene.»

Det tredje er at FHI fører til lavere tester.

National Institutes of Public Health påpeker at «en person med ny forkjølelse kan være motvillig til å bli testet hvis det betyr at hele familien må være hjemme til testresultatene er tilgjengelige.

READ  RTL Today - Internasjonal vennskap: Earling Holland falt til Luxembourg-Norge etter et sent mål