juni 24, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

KRITIKK AV AFIP FRA ØKONOMIKKER

Rådet ratifiserte forespørselen som ble fremsatt om forlengelse av utløpsperioden for fremleggelsen av edssvorne erklæringer om skatter på mennesker og personlige eiendeler.

Profesjonell råd for økonomiske vitenskaper i provinsen Buenos Aires ratifiserte forespørselen om forlengelse av utløpsperioden for presentasjon av edsvorne erklæringer om skatter på menneskelige personer og personlige eiendeler, og informerte og advarte om situasjonen at de lever profesjonelle dag for dag. Det gjorde det gjennom en uttalelse der den heter at «denne uken som begynner fristene for presentasjonen av edserklæringene om skatter på inntekter og personlige eiendeler til mennesker for år 2021 vil begynne å utløpe. en situasjon der den føderale administrasjonens taushet før yrkets krav angir mangelen på vilje til å møte behovene til de av oss som har blitt et grunnleggende ledd i skatteforholdet. Dermed ble den elektroniske implementeringen av de nødvendige søknadene om avvikling av de nevnte avgiftene effektive i midten av mai, med feil som fortjente korrigeringer og som utgjorde et viktig bidrag til forvirringen og kompleksiteten i gjennomføringen av oppgaven som ble betrodd oss ​​av vår rektorer. Og til tross for respektfulle påstander fra profesjonelle institusjoner, har stillhet vært en konstant. Og enda verre, vi har mottatt som svar på vårt krav om å forlenge vilkårene fastsatt i RG 5,192, en e-post datert 06/15 der de ga oss beskjed om «at løpetidene er de som er fastsatt i RG 5192/2022», som viser at argumentene i vår forespørsel ikke en gang er analysert».«Dramatisk latterlige tidsfrister»

Teksten forklarer videre at «vårt Fagråd har mer enn 20 000 registrerte studenter, hvorav de aller fleste består av små studioer som betjener små økonomiske enheter, som delegerer til førstnevnte en stor del av oppgaven som naturlig tilsvarer bl.a. dem. Og følgelig er det fagfolkene som lider under det daglige presset for å etterleve det utallige antallet forskrifter på en mest mulig effektiv måte. Det ofte utidige kravet om bruk av nye verktøy, med dramatisk latterlige tidsfrister, setter våre kolleger i en vanskelig situasjon der mislighold og potensielle sanksjoner mot deres oppdragsgivere spiller en sørgelig viktig rolle».

READ  Fullmåne i januar 2021: når skal man se ulvemånen