desember 7, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Leger i fem byer streiker – NRK

I forrige uke var det pause i meklingen mellom KS og Legeforeningen.

Dermed er det klart at et stort antall fastleger over hele landet vil streike fra mandag 26. oktober.

Leger advarer om at streiken vil eskalere tidlig neste uke hvis partene ikke er enige om dette tidligere.

Spesialavtalen som regulerer arbeidsforholdene for PT‌ pasientomsorg, nyutdannede leger og samfunnsmedisin er et hovedtema i konflikten.

Marit Hermannsen, president i Den norske legeforening, sa at fire til fem leger hadde blitt evakuert fra hver kommune som ble rammet av streiken.

– Vi vil ta en ansvarlig streik på store legevakter. Dette er aktive legevakter, som har en fullstendig fastlegepraksis ved siden av. Men hun sa til NRK at de ville bli streiket fordi hun var ansatt i beredskapsrommene.

– Marit Hermansen, president i Den norske legeforening, sa at vi vil gjøre vårt ytterste for å avslutte streiken uten å påvirke pasienttjenesten ytterligere.

Norge er midt i en epidemi som har hatt store konsekvenser for helsetjenesten.

Harmansen sa at den første tilbaketrekningen i stor grad ville beskytte befolkningen og pasientene mot konsekvensene av streiken.

Vi er bekymret for at tilbaketrekning ikke skal påvirke pasienter eller beredskap, og dermed skade liv og helse. Vi ønsker ikke å skape vanskeligheter for å klare kommunepidemien. Derfor valgte vi fem store bykommuner.

– Håper streiken er kortvarig

Norwich er et av stedene der leger streiker. Sverre Hokan Evju, overlege i Norwich, kunne ikke svare på hvor mange leger som blir tatt ut av kommunen fra mandag.

– Den norske legeforening bestemmer hvem den skal ta og hvor. Men jeg forstår det, spesielt da det påvirker beredskapsrom.

READ  Norsk velstandsfond har vurdert rekrutteringsplaner på nytt blant nettrisiko

Evju skal på jobb på legevakten i dag. Han understreket at streiken ikke var et signal om en formell antitrustetterforskning av påstandene.

– Streiken vil være kortvarig og jeg håper vi har kommet til enighet.

I dag har allmennlegene ansvar for arbeidet til egne pasienter, legevakter, sykehjem, helsesentre og andre allmennleger i kommunen.

Den norske legeforening mener at det vil bli pålagt urettferdige legevakter som vil svekke avtaler i både fastlegeordningen og legevakten.

Fra det medisinske samfunnet refererer til en test Helsedirektoratet En fjerdedel av leger i mindre kommuner har mer enn 52,8 timer akuttbehandling per uke.

Nå vil de ha et eksternt rammeverk for hvor ansvarlige disse fastlegene er.

– Rekrutteringskrise betyr at nødetatene i mange kommuner er veldig skjøre, organiserte og underbemannet. Vi vil gjøre vårt ytterste for å streike videre uten å unødvendig påvirke pasienttjenesten, sa Hermansen.

KS: – Fare for liv og helse

Tor Arne Gangsey, direktør for Arbeidslivet i KS, sa til NRK at det foreløpig ikke var bevis for et nytt forhold mellom partene.

– Vi angrer på at Legeforeningen valgte å gå i tvil om et spørsmål, som vi skulle sitte rundt bordet med staten for en løsning på.

READ  Se Norges Melody Grand Prix 2021 Semifinale 1 online

Beredskapsrom er berørt, noe som betyr at det kan være fare for liv og helse, sa han.

– Streiken vil først og fremst ramme innbyggere som trenger kritisk helsehjelp der. Gangsey sa at hvis en slik ulykke inntreffer, må kommunene rapportere det til nasjonale myndigheter.

Hermannsen har full forståelse for at det er relatert til både pasienter og kommuner.

– Derfor har vi i det første tilfellet et beskjedent utvalg av leger, de er ennå ikke på listen. Vi har valgt å ta på oss store bykommuner, noe som betyr at de har potensial til å ansette flere leger. Derfor utgjør ikke tilbaketrekning en risiko for liv og helse.

Lege: – Lyd

Dr. Peter Christerson

Dr. Peter Christerson i Stavanger. På store områder er det flere leger som skal fylle akuttmottak, så han er ikke blant legene som må jobbe mer enn 100 timer i uken. – Det er for mye, sa han.

Foto: Ad Rune Killingstad / NRK

Peter Christensen er en streikende lege i Stavanger og styremedlem i Allmennlegeforeningen.

Han sa at det er fire leger i Stavanger kommune, og de vil bli tatt i utgangspunktet.

Han synes det er lyd selv midt i en epidemi.

– Ja, vi har tatt ut leger som ikke ønsker å påvirke pandemiklarhet i det første tilfellet. Så vi ekskluderte i stor grad befolkningen og befolkningen fra konsekvensene av streiken.

Men han understreket at streiken ville bli følt.

– Dette observeres i kommunale assistentstillinger av leger som helsesentre, sykehjemsleger og legevakten. Allmennlegepraksis vil ikke bli påvirket av streiken.

Hvis det ikke er dialog mellom partene, vil Legeforeningen kunngjøre en økning i streiken tidlig i neste uke.

– Vi inviterer KS til å løse konflikten før den blir for krevende, sier Marit Hermannsen, president i Den norske legeforening.