januar 18, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Leksjoner i dynamisk meteorologi og atmosfærisk modellering

Leksjoner i dynamisk meteorologi og atmosfærisk modellering

RAM-samarbeid 1 minutt
Omslag til den antydede boken

Gerardo de Jesús Montoya Gaviria
Geofagavdelingen. Naturvitenskapelig fakultet. Nasjonalt universitet i Colombia
Samling: Klassenotater
År 2008 (1. utgave)
322 sider
ISBN:

Med opprettelsen av doktorgraden i meteorologi ved National University of Colombia, var ideen om å dekke disiplinene dynamisk meteorologi og atmosfærisk modellering eller simulering i en enkelt tekst rettet spesielt mot de menneskene som, til tross for å ha tilstrekkelig kunnskapsbakgrunn i fysikk og matematikk har de så vidt begynt å få en første kontakt med meteorologi.

Ved utarbeidelsen av denne teksten har forfatteren passet på å skrive stoffet på enklest mulig måte, også tatt i betraktning et rasjonelt kompromiss mellom det teoretiske grunnlaget og den praktiske anvendelsen av de mest relevante temaene for våre studenter. Dette verket, som på grunn av innholdet og organiseringen presenteres for første gang på spanskDen vil være svært nyttig for både grunn- og hovedfagsstudenter i meteorologi, og kan også tjene som en oppslagsbok i tverrfaglige aktiviteter.

Link til PDF med boken, her.

Jose Miguel Viñas Rubio

Denne oppføringen ble publisert i Books and Magazines den 07. januar 2022 av Francisco Martín León

READ  The Latest Rise: A Growing Tick Population in Michigan