juni 25, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

LIA NICI | Dagene for at Norge lander åtte ganger mer fisk fra Storbritannias farvann er over Uttrykk kommentar | Kommentar

Det er klart at en slik avtale skulle komme Storbritannia til gode. Storbritannia har lagt på bordet et veldig rimelig og balansert tilbud som inkluderer både tilgang og kvoteutveksling og forsøk på å løse de ubalanserte ordningene under den forrige avtalen mellom EU og Norge. Under disse ordningene slapp Norge omtrent åtte ganger så mange fisker fra Storbritannias farvann i vannet som det gjorde fra Storbritannia.

For eksempel fanget Storbritannia i 2019 fisk på 31 millioner dollar i norske farvann, mens Norge fanget 9 249 millioner dollar fisk i britiske farvann.

Norge ønsket å komme inn i farvannet vårt, men tillot ikke britiske skip å fiske i norske farvann. De ønsket ingen endring eller dårligere regelverk for Storbritannia. Det er ingen måte den britiske regjeringen kan registrere seg for dette. Vi ønsker en avtale med våre norske venner, men det skal være en god avtale.

Vi hørte mye om Kirkella-tråleren. Sannheten er at Kirkella er en nederlandsk og islandsk eid frysetroller. Den bruker det minste antallet britisk personell som kreves for å skaffe Storbritannias flagg. Utenlandskeide fartøyer har ingen rettigheter til den britiske fiskekvoten.

Kirkella trenger ikke være bundet før det er enighet med Norge. Kirkel har fremdeles tilgang til en viktig fiskekvote i de norske farvannene rundt Svalbard.

Det er også tilfeller der Kirkella ikke fungerer for å opprettholde stabile reserver i Nordsjøen.

Kvoten som er tilgjengelig for Norge, er nå sendt tilbake til Storbritannia og er tilgjengelig for britiske fiskeriselskaper. Noen selskaper benytter seg allerede av dette.

EU og andre fiskerinasjoner må forstå at fiskekvoten vår vil øke og antallet deres vil reduseres. Vi er igjen en uavhengig kyststat.

READ  En serie pauser mellom skotske fiskere og rivaler i Norge og Færøyene Nyheter

Jeg er sikker på at det til slutt blir en avtale med Norge. Situasjonen bør forbedres når vi er underlagt EUs felles fiskeripolitikk

På samme måte er jeg sikker på at fiskeindustrien vil vokse til denne anledningen i dette nye miljøet med sitt talent og ubestridte ferdigheter.