juli 30, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Lignende sak mot regulator avvist av Norges høyesterett | lovlig

Norges høyesterett har nektet å behandle en sak anlagt av et norsk datterselskap av Kindred Group på grunn av beskyldninger om at landets pengespilltilsynsmyndighet handlet grunnlovsstridig ved å innføre urettferdige begrensninger på sin virksomhet.

Høyesteretts ankeutvalg kom enstemmig til at det ikke var tilstrekkelig grunn til at retten kunne behandle saken, som går tilbake til den opprinnelige anken over Kulturdepartementet i desember 2018.

Trannel International, et datterselskap av Stockholm-børsnoterte Kindred, påstått regulator Lotteritilsynet handlet utenfor loven ved å prøve å stoppe det fra å tilby nettspill i landet.

Den opprinnelige filen beskyldte Lotteritilsynet for å ha innført urettferdige begrensninger på spilleren, inkludert å forby betaling mellom nettstedet og spillere, og å forby Kindred-apper som er oppført på Apples App Store i Norge. Kindred hevdet at dette overgikk hans makter som regulator.

Tranel tapte saken i kommunal domstolen og deretter i lagmannsretten. Hun begynte deretter å anke i Høyesterett hvor hun argumenterte for at Lotteritilsynets handlinger, under departementets tilsyn, bryter med paragraf 1 i Norges grunnlov som begrenser regjeringens evne til å utøve makt utenfor Norge, og er i strid med folkeretten.

Høyesteretts ankeutvalg avviste dette argumentet og sa at det ville utgjøre en unødig begrensning på Norges evne til å utøve sin makt som en suveren stat dersom en slik øvelse ikke var tillatt. Derfor står dommene fra Oslo byrett og lagmannsretten.

En talsmann for Kindred sa om en kommentar til saken: “Vi har erkjent at Høyesterett valgte å ikke behandle Tranels anke i saken. Vi synes dette er uheldig da det reiser flere sentrale spørsmål knyttet til Spilletilsynets tilsyn med nasjonal lovgivning utenfor norsk territorium. “

READ  Axiata og Telenor inngår avtale om sammenslåing av malaysiske teleenheter

”Vi vil imidlertid understreke at til tross for myndighetens innsats, har vi ikke sett et skifte i ønsket fra norske spillere om å søke underholdning gjennom online spill utenfor Norge, men innenfor EU, for å få tilgang til mer mangfoldige spilltilbud og bedre muligheter. ”

Lotterirådet (Lotterinemnda) opprettholdt forbudet mot Tranil International fra å operere i Norge i fjor.

Lotterinemnda, et uavhengig organ som behandler klager og opererer under Kulturdepartementet, har avvist Kindreds anke mot en kjennelse fra den norske spillregulatoren Lotteri-og Stiftelsestilsynet (Lotteritilsynet), som ble gitt i april 2019.

Dette ga ordre fra Kindred om å stanse virksomheten i Norge, etter at operatøren ble beskyldt for ulovlig å målrette norske spillere med merkevarer, inkludert Unibet. Det direkte forbudet kom etter at Lotteritilsynet innførte betalingsblokkerende bestillinger på Kindred-nettsteder og seks andre operatører.

En annen dom i Norge tidligere denne måneden opprettholdt landets eksklusive rettighetsmodell, som gir Norsk Tipping et monopol på spill i landet.

Saken ble brakt til Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fra og med 2018, av lotterioperatør Norsk Lotteri AS etter at den hadde søkt om lisenslisens i jurisdiksjonen. Hun hevdet at Norsk Tippings monopol var i strid med EØS-avtalen, men retten avviste denne tolkningen og argumenterte for at monopolet kunne brukes til å sikre ansvarlig spill, det var tillatt.