september 16, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Lord Kelvin tok feil?  En 3D-trykt form skaper tvil om hans 150 år gamle teori

Lord Kelvin tok feil? En 3D-trykt form skaper tvil om hans 150 år gamle teori

En 150 år gammel teori om en form for en annen verden foreslått av Lord Kelvin, en av historiens største fysikere, er endelig blitt testet, og hans formodning er nå i tvil.

I 1871, William Thomson, bedre kjent som Lord Kelvin, en berømt britisk fysiker som ga viktige bidrag til elektromagnetisk teori, termodynamikk, navigasjon og det absolutte temperatur system som bærer navnet hans: han foreslo en teori om en merkelig hypotetisk form, som han kalte isotropisk spiralformet.