september 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Lundin Energy utvikler ni nye olje- og gassprosjekter i Norge

Semi nedsenkbar Deep Sea Stavanger.

(Hilsen Odfell Drilling)

Offshore ansatte

Stockholm, SverigeLundin energi Utstedte en oversikt over den nåværende lete- og verdsettelsesaktiviteten på norsk sokkel.

Resultater av to nyere vurderingsbrønner Iwing oppdagelse I det sentrale norske Nordsjøen, nær Balder- og Ringhorn -feltene, er lavere enn forventet. Partnere vurderer imidlertid potensialet for handelsutvikling.

Så langt i år har Lundin vært involvert i fire borebrønner, hvorav den ene førte til et lite triasoljefunn (opptil 9 MMboe) ved Usira High Segment D nær Solwig Field. En utvikling parallelt med den fremtidige utviklingsfasen på Solvig kan følge.

Selskapet forventer å grave ytterligere fire brønner i år, med mål om nesten 200 MMboe netto uløste ressurser.

I fjor ble det introdusert av den norske regjeringen Midlertidige skatteinsentiver For prosjekter med utviklings- og driftsplaner (PDOer) som er sendt inn innen utgangen av 2022. Lundin har tatt skritt for å fremskynde driften for ni potensielle prosjekter som vil dra fordel av denne muligheten.

Den første av disse, Acre BPs KEG tieback I Alviheim -området ble tilskuddet gitt med PUD levert. Solveig fase 2 -prosjektet, som inkluderer segment D -innovasjon og Rolvsnes Complete Field Project, er utsatt for risiko basert på nåværende produksjonserfaring. Løs utvikling av trinn 1 Og Rolvsnes utvidet testen godt (to tiebacks til Edward Greig -komplekset).

Kan være et annet prosjekt Lille prins Semi-nedsenkbar her, i det nordlige Sera Deepsy Stavanger Avgrensningsbrønn graves for tiden. Utviklingsstudier for Alvheim Area Project Frosk pågår også, med prosjektgodkjenning planlagt for inneværende kvartal.

I Barentshavet gjennomfører Equiner / OMV utviklingsstudier for Whistling Oil Field med Concept Selection planlagt mot slutten av 2021. For Lundins Alta -innovasjon, selv i South Barents, er det foreløpige foretrukne alternativet Subsidiary Typeback Center for Johann Castberg Field, noe som betyr at tiden ikke nyter godt av en foreløpig skattepolitikk.

Edward Greig Jacob Valaris Viking Utfyllingsboreprogrammet, som begynte i januar, fortsetter. Den første påfyllingsbrønnen “Fishbones” ble fullført i juni, noe som bidro til å levere 10 ganger mer produktivitet enn det som faktisk var forventet.

To grener av den andre fyllingsbrønnen ble også boret, og “fiskebeinene” ble fullført igjen for første gang. Denne brønnen bør komme online i løpet av 4Q.

Strømkabelen ble installert i Edward Greig‌ og lagt under jorden ved Johann Swardup ​​for ankomsten av fase 2 -prosessplattformen i 2022.

I mai 2021 ble Semisub Vest -Bolsta Fullførte operasjoner på eksisterende Rolvsnes -brønn. Den siste kommisjonen og testingen pågår, og den første oljen forventes i august.

I Akar BP-opererte Ivor Assenfield fortsatte vannproduksjonshastigheten å øke, noe som akselererte nedgangen i oljeproduksjonen. To påfyllingsbrønner kom i strømmen, begge under forventningene.

28.07.2021

READ  Danmark, Norge, Island avbryter bruken av Austrogeneca-vaksinen -