oktober 22, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Macri -regjeringen har forlatt Argentina blant de ti beste debitorene i utviklingsland

I tillegg til Argentina er det Brasil, Kina, India, Indonesia, Mexico, Russland, Sør -Afrika, Thailand og Tyrkia.

Rapporten ble presentert i rammen av det årlige møtet i IMF og Verdensbanken.

Gjeldsakkumuleringen var lavere for latinamerikanske og karibiske land, men 8,4% i gjennomsnitt for Argentina, Brasil og Mexico.

Investeringer

Når det gjelder Argentina, påpeker rapporten at tilstrømningen av utenlandske direkte investeringer (FDI) fortsatte i den nedadgående trenden som begynte i 2018.

I følge byrået var den viktigste indikatoren ned 42% i 2020 til bare 3,8 milliarder dollar.

Rapporten sa: “Det utfordrende økonomiske miljøet og bransjens langsiktige nedtur har hatt en negativ innvirkning på FDI, med nye investeringer som falt med 45% og reinvesterte avkastningen med 22%.”

Det overlot avreise fra Argentina til flere internasjonale selskaper som Walmart, Schlumberger og Danone France, som solgte eiendelene sine til nasjonale investorer.

Rapporten bemerker at økonomier rundt om i verden står “overfor en tøff utfordring på grunn av stigende og raskt stigende gjeldsnivå.”

Carmen Reinhardt, senior visepresident og sjeføkonom i World Bank Group, sa: “Politikerne må være forberedt på potensialet for kredittkris når forholdene på finansmarkedet, spesielt i fremvoksende markeder og fremvoksende økonomier, er lave.”

“Regjeringer har svart på Covit-19-epidemien med massive økonomiske, monetære og finansielle stimuleringspakker.

READ  Johnson 'bekymret' for stigende indisk virus i Storbritannia