august 13, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Markeder: Argentinske statsobligasjoner stopper ikke nedgangen og nærmer seg landets risiko til nesten 2300 poeng

De globale aksjemarkedene viser oppgang på slutten av uken.

De Argentinske aksjer og obligasjoner handlet dårlig Denne fredagen, innenfor et scenario dominert av usikkerhet om økonomi og innenrikspolitikk, i tillegg til presset fra global risikoaversjon.

Wall Street økte utvinningen med mer enn 2 %. I sine hovedindikatorer, for å fullføre en positiv uke med økninger i området 4 til 7 prosent.

Utsiktene for Buenos Aires-børsen er annerledes, med et ukentlig tap på rundt 4 % av pesoen. S&P Merval fra Buenos Aires tilbyr minimum 0,1 % til 83 300 poeng 13.20, etter å ha samlet et solid tap på 6 % i de siste fire rundene på rad, inkludert torsdag i forrige uke. Merval nådde sitt laveste nivå i dollar de siste elleve månedene torsdag.

Argentinske ADR-er og Wall Street-handlede aksjer viser positive tall ledet av Takeoff (+7,7 %) og Mercado Libre (+3,7 %).

De Peso-obligasjoner handles i rødt igjen Og de klarte ikke å unnslippe den sterke salgstrenden i juni, med nedganger som akkumulerte med 20 %, på grunn av aggressiv avvikling av porteføljer fra verdipapirfond. TX26 tapte 3,4 %, mens TX24 økte 2,5 %.

Angående rente i dollar, obligasjoner Globale valutakurser viser marginale tap på opptil 0,2 %, fortsatt til «minste» priser siden introduksjonen på markedet. I 2022 kollapset disse omstrukturerte verdipapirene 30 %, et tap som har økt til mer enn 50 % siden børsnoteringen i september 2020.

Markedet er fortsatt oppmerksomme på Det internasjonale pengefondet International (International Monetary Fund), hvis styre på sitt møte på fredag ​​må godkjenne den første gjennomgangen av en avtale som nylig ble signert med den argentinske regjeringen, og med den frigjøre rundt 4000 millioner dollar til de berørte sentralbankkassene.

READ  Norske banker har levert et gratis klimarisikoverktøy fra regjeringen

De Fareland JP Morgan, som måler spredningen av amerikanske statsobligasjoner med deres fremvoksende jevnaldrende, reiser fem enheter for Argentina, for å 2291 poeng Viktig, maks slutten av juli 2020.

«Internasjonale forhold er ikke gunstige med ulike økonomiske tall som indikerer en nedgang i veksten og markedet analyserer muligheten for en global resesjon,» identifiserte de fra Personlige porteføljeinvesteringer.

På den annen side annonserte Økonomidepartementet torsdag resultatene av en budgivning formidler av Skattemeldinger Støttet av banker er 60 % av forfallene i juni avviklet. Ved denne anledningen ble det introdusert obligasjoner med forfall i august, oktober og desember, og de som forfaller ved utgangen av året hadde større innvirkning. I denne sammenheng den nylige oppfordringen til verktøy der departementet vil søke å fange opp De resterende 40 % tilsvarer ca. 240 000 millioner av vekter.

Les videre: