august 13, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Matthias Gulfas advarer Alberto Fernandez før avgang

Økonom fra MDZ radio, Carlos BurkunoTidligere produksjonsminister, Matthias GulfasOppfordres til å holde møte med Alberto Fernandez Før avgang. Presidenten nektet fordi han ble fornærmet. Der han a Advarsel Dette ble senere sant.

«Frem til kl 12 i går, Gulfas Han var ikke garantert et møte med presidenten og ble fornærmet over måten han håndterte det på. Han var i ferd med å forlate kabinettet uten å snakke Alberto FernandezMen han sendte beskjed om at han hadde noe å si, så han bekreftet til slutt møtet, «begynte Berguno.