mai 18, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Mer enn 100 millioner dollar for investeringer i infrastruktur og utvikling av medisiner i Center of Excellence in Processes and Products of Córdoba

Mer enn 100 millioner dollar for investeringer i infrastruktur og utvikling av medisiner i Center of Excellence in Processes and Products of Córdoba

Nasjonalt byrå for fremme av forskning, teknologisk utvikling og innovasjon (R+D+i Agency) vil finansiere tre initiativer fra Center of Excellence in Processes and Products of Córdoba (CEPROCOR) for mer enn 100 millioner pesos.

CEPROCOR er en autarkisk enhet avhengig av departementet for vitenskap og teknologi i Córdoba, orientert mot levering av tjenester, forskning og vitenskapelig-teknologisk utvikling, med sikte på å tilfredsstille kravene fra samfunnet, myndighetene og produktive sektorer. Innen helseområdet er det spesialisert på svært komplekse farmasøytiske produkter for menneskers og dyrs helse, medisinsk teknologi og standardisering av prosesser for rensing av aktive ingredienser fra naturlige produkter. Innenfor rammen av utlysningen for strategiske prosjekter offentlig produksjon av medisiner av det argentinske sektorfondet (FONARSEC), gir FoU&i-byrået sin støtte til følgende prosjekter:

  • Modernisering og regulatorisk tilpasning av CEPROCOR Pharmaceutical-anlegget

Dette initiativet tar sikte på å tilpasse infrastrukturen til et produksjonsanlegg for nano- eller mikroteknologiske injiserbare medisinske spesialiteter, i samsvar med forskriftene til National Administration of Medicines, Food and Medical Technology (ANMAT), og anlegget vil bli modernisert ved å innlemme nye state-of-the-art produksjonsteknologi. Likeledes vil det bli anskaffet utstyr for å utføre toksikologisk evaluering av nanostrukturer gjennom in vitro-tester. Når gjennomføringen av dette prosjektet er fullført og de respektive autorisasjonene er innhentet, kan partier med produkter egnet for bruk i kliniske studier produseres og til slutt markedsføres.

  • Natriumfenylbutyratformuleringer

Dette forslaget er utført på en assosiativ måte sammen med Institutt for farmasøytiske vitenskaper ved Fakultet for kjemiske vitenskaper ved National University of Córdoba.
Natriumfenylbutyrat (FBS) er et stoff som brukes til å fjerne ammoniakk fra kroppen hos personer med metabolske forstyrrelser i ureasyklusen. Imidlertid produseres ikke legemidler som inneholder FBS i vårt land. Dette fører til at pasienter med jevne mellomrom må gjennomføre en importprosess gjennom unntakstilgangsregimet for uregistrerte medisiner (RAEM) og kostnadene for behandling per pasient er svært høye. Prosjektet foreslår utvikling av generiske injiserbare formuleringer, pulver til oral bruk, tabletter og en mer velsmakende formulering av stoffet, med det endelige målet å ta dem til en pilot- og industriell skala i laboratoriene som National Agency of Public Laboratories (ANLAP) ) koordinerer og fremmer for å gi nasjonens helsedepartement.

  • Strategisk kobling for forskning, utvikling og gjennomføring av BD/BE-studier, brukt på en formulering for effektiv behandling av tuberkulose
READ  Japan har den laveste andelen kvinner som studerer vitenskap: OECD -rapport

CEPROCOR og Farmacéutica Rionegrina SE (PROFARSE) jobber med forskning, utvikling og gjennomføring av studier av biotilgjengelighet og bioekvivalens som bidrar til offentlig produksjon av legemidler for behandling av tuberkulose. CEPROCOR jobber med forskning, utvikling og gjennomføring av biotilgjengelighets- og bioekvivalensstudier som vil bidra til Farmacéutica Rionegrina SE (PROFARSE) i sin offentlige produksjon av legemidler for behandling av tuberkulose. Som vil gi muligheten til å ha et strategisk produkt i dette tilfellet, for behandling av TBC, med føderal transitt som vil kunne dekke den nåværende ledige stillingen til nasjonalstaten siden den ikke er produsert i Argentina eller i Amerika.

Om utlysningen Strategiske prosjekter Offentlig produksjon av legemidler

Det er et virkemiddel fra FoU+i-byrået som har som mål å fremme produksjon av medisiner og andre teknologier som gjør det mulig å dekke strategiske helsebehov i landet vårt.

Dette initiativet oppsto innenfor rammen av samarbeidet mellom FoU+i-byrået, ANLAP og Vitenskapsdepartementets plan- og politikksekretariat for vitenskap, teknologi og innovasjon. Det administreres av FONARSEC og finansierer ANLAP-medlemsinstitusjoner i tilfelle individuelle presentasjoner og assosiative offentlig-private eller offentlig-offentlige presentasjoner integrert og regissert av en ANLAP-medlemsinstitusjon.