juni 25, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Mer enn 90% av peruanske studenter forstår ikke vitenskap og teknologi-kurs |  LIME

Mer enn 90% av peruanske studenter forstår ikke vitenskap og teknologi-kurs | LIME

I følge Kunnskapsdepartementets konsultasjonssystem for evalueringsresultater var det i 2019 kun 9,7 % av studentene på landsbasis som hadde tilfredsstillende prestasjonsnivå i naturfag og teknologi.

«Selv om vi kan se en vekst i forbedringen av studentenes forståelse av dette emnet sammenlignet med året før, tyder denne studien på at mer enn 90 % av studentene trenger å styrke kunnskapen i dette kurset, noe som er veldig alvorlig», kommenterte Daniel Noriega , representant for Ed-Tek Latam i Peru.

For spesialisten er dette emnet avgjørende for at studentene skal bli kompetente i en verden som er i stadig endring og oppmuntrer deres vitenskapelige nysgjerrighet. Av denne grunn har Ed Tek Latam implementert teknologiske løsninger for å bekjempe dette problemet.

På den ene siden er det verktøyet E-CIENCIAS, som er et digitalt vitenskapelig laboratorium for eksperimentering. Den er utstyrt med digitale sensorer for eksperimentering som fremmer omfattende utvikling av vitenskapelige ferdigheter og med hensikt og sammenhengende involverer IKT i undervisnings- og læringsprosessen for naturvitenskap. For tiden implementerer Innova Schools skole dette verktøyet med elevene på de 60 stedene den har over hele landet.

På den annen side er Coreskills et sett med autonome læringsdidaktiske og teknologiske sett som studentene lager sine egne læringsopplevelser med basert på STEAM-prosjekter ved å utforske, sette sammen, undersøke og programmere komponentene deres; for så å gi liv til et småskalaprosjekt som løser et problem i omgivelsene.

Til dags dato jobber Ed Tek Latam med 30 offentlige og private skoler og har hatt en positiv innvirkning på mer enn 5000 elever over hele landet, som har forbedret sine akademiske resultater betydelig.