januar 26, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Micron: Kart som viser de 5 typene SARS-CoV-2 som WHO anser som “bekymrende”

Omigron, en ny variant av SARS-CoV-2, ble først oppdaget 24. november i Sør-Afrika.

Det er allerede rapportert i mange land, og ifølge WHO tyder tidlige bevis på at dette kan øke risikoen for re-infeksjon.