august 13, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Miljøvernere har oppfordret Norge til å stanse planene for gruvearbeid på hav

Utsikt over Yoldiabukta -bukten mot Spitzburg Island, en del av Svalbard -skjærgården i Nord -Norge, 27. september 2020. REUTERS / Natalie Thomas

OSLO, 12. april (Reuters) – Seks miljøgrupper, inkludert World Wildlife Fund og Greenpeace, oppfordret Norge mandag til å stanse planene om å åpne opp marine områder for dypvannsgruvedrift.

Regjeringen begynte en prosess i januar for å åpne områder på den utvidede kontinentalsokkelen for å utforske og produsere mineraler fra havbunnen. Første lisenser I 2023.

«Mineraler og metaller for det grønne skiftet bør reduseres og hentes fra bedre gjenbruk på land, ikke fra havdypet der brutal gruvedrift forårsaker uopprettelig skade på naturen,» sa miljøvernere i en uttalelse.

De oppfordret Norge til å si ifra dypvannsgruvedrift i internasjonale farvann ved FNs internasjonale havbunnsmyndighet (ISA) på Jamaica, som diskuterer regler for marin mineralproduksjon.

Etter folkeretten trenger Norge ikke ISA -godkjenning for sitt eget dyphavsgruvedrift fordi potensielle ressurser er på den utvidede kontinentalsokkelen.

Den nordiske nasjonen har sponset en rekke ekspedisjoner de siste årene for å kartlegge havnivået over en del av Midt-Atlanterhavsryggen i Arktis, som strekker seg fra John Mayen til Svalbard-skjærgården.

Blant forekomstene som ble funnet var viktige metaller og mineraler innen batteriteknologi, vindturbiner og mobiltelefoner, opplyser Oljedirektoratet i en kartleggingsavgift.

I januar begynte det norske olje- og energidepartementet en offentlig høring om det foreslåtte konsekvensutredningsprogrammet for gruvearbeid, det første trinnet i den innledende prosessen.

Miljøvernere sier imidlertid at det er for tidlig å organisere et slikt arrangement.

«Vi vet mindre om dyphavet enn månens overflate,» sa Sylze Ask Lundberg, leder for Norges eldste miljøorganisasjon, Notre Dame Forbound (Jordens venner).

READ  VCF | Jesus Vazquez varmer opp motorer mot at Norge tenker på Mallorca

«Underjordisk gruvedrift kan ødelegge arter og naturtyper som spiller en viktig rolle på både havet og planeten.»

Steiner Lowe Ellefmo, førsteamanuensis som leder et studium om dypvannsgruvedrift ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, sa at studien ikke var for tidlig.

«Jeg tror ikke det ville være for tidlig å samle data for å lære,» sa han.

Rapportering av nevritt adomitt; Redigering av David Evans

Våre standarder: Prinsipper for Thomson Reuters Trust.