oktober 23, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Minerd planlegger å fokusere læring på vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk

Minerd planlegger å fokusere læring på vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk


Minerd har som formål å utvikle praktiske læringsmiljøer som de utvikler STEM Education -prosjektet for.

Regional 08 i MINERD mottok en kommisjon av spesialister fra National Institute for Teacher Education and Training (INAFOCAM) for valg av skoler som vil være med i STEM Teaching Methodological Training Program.

STEM Education, Science, Technology, Engineering and Mathematics (vitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk), har som mål å utvikle praktiske miljøer for STEM-læring i grunnskoler og ungdomsskoler, for å styrke undervisningskompetansen for undervisning-læring av naturfag og matematikk også utvikle kommunikative ferdigheter for kreativ tenkning, gjennom multimodale læringsressurser og STEM -utdanningsformidling.

I arrangementet ledet av Magister Marieta Díaz Regional Director 08, deltok Félix Núñez Puntiel Project Implementation Manager for INAFOCAM, Cesarina Tineo National Technician of INAFOCAM ved Department of Continuing Education.

På samme måte var direktørene for de 10 utdanningsdistriktene som tilhørte de regionale og tekniske områdene til stede.

READ  Rogue sorte hull kan streife rundt kantene på Melkeveien