november 28, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Morena søker å garantere representasjon av sårbare grupper i offentlige stillinger

Morena søker å garantere representasjon av sårbare grupper i offentlige stillinger

Morena foreslo å garantere en minimumsrepresentasjon av sårbare grupper (Foto: Cuartoscuro)

Denne torsdagen 18. november Salma luévano, stedfortreder for Nasjonal fornyelsesbevegelse (Brunette), foreslått, fra talerstolen til det lovgivende palasset i San Lázaro, å reformere og legge til ulike bestemmelser i de generelle lovene til valginstitusjoner og prosedyrer og politiske partier, dette for å garantere representasjon av utsatte grupper i folkevalgte verv.

Initiativet om inkludering av kvoter for grupper i sårbare situasjoner fremmer oppdrag på 20 % av kandidatene til offentlige verv og ved tilsetting av stillinger etter avtale. Det bør huskes at disse gruppene historisk sett har lidd under systematisk diskriminering på det nasjonale territoriet, derfor oppmuntrer det å fremme mekanismer for å motvirke denne effekten til inkludering av en hel sektor av samfunnet.

Som et bredt tema ble forslaget henvist til Politisk-valgreformkommisjonen for mening, og til Mangfoldskommisjonen, for mening.

Den søker også å garantere utøvelse av stemmerett til personer med nedsatt funksjonsevne (Foto: Capture)
Den søker også å garantere utøvelse av stemmerett til personer med nedsatt funksjonsevne (Foto: Capture)

Fra et lignende synspunkt, Emmanuel Reyes, også fra kirsebærpartiet, presenterte et initiativ som forplikter Staten til å garantere utøvelse av stemmerett for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette ved å fremme et tillegg til Artikkel 1 i den generelle loven om valginstitusjoner og valgprosedyrer.

Med forslag av Reyes Carmona, ville regjeringen være forpliktet til å garantere borgernes stemmerett med noen fysisk, visuell eller motorisk funksjonshemming, enten midlertidig eller permanent.

Det bør huskes at nevnte artikkel er ansvarlig for å etablere gjeldende bestemmelser i spørsmål om valginstitusjoner og prosedyrer, fordeling av krefter mellom føderasjonen og de føderative enhetene, samt forholdet mellom Nasjonalt valginstitutt (ANNEN) og Lokale offentlige organer. Dette initiativet vil også bli vurdert av den politisk-valgreformkommisjonen.

Varamedlemmene fremmet ulike reformer for å garantere sosial inkludering (Foto: Courtesy / Chamber of Deputies)
Varamedlemmene fremmet ulike reformer for å garantere sosial inkludering (Foto: Courtesy / Chamber of Deputies)

I tillegg til dette, under denne inkluderings- og egenkapitalordningen, Marco Antonio Mendoza, av Institusjonelt revolusjonært parti (PRI), foreslo to reformer til De forente meksikanske staters politiske grunnlov (CPEUM), for å garantere at alle er like for loven og at de er borgere av republikken “mennesker”.

READ  Frukternæringsekspertene anbefaler å holde deg sunn

Viktigheten av å materialisere denne reformen ligger i inkluderingen av mennesker som anses som ikke-binære, siden det i Magna Carta står skrevet at rettighetserverv er for menn eller menn og kvinner.

For eksempel er det i Grunnlovens artikkel 4 spesifisert at «Kvinner og menn er like for loven. Dette vil beskytte organisasjonen og utviklingen av familien “.

Støtte funksjonshemmede (Foto: Cuartoscuro)
Støtte funksjonshemmede (Foto: Cuartoscuro)

Mens 34 etablerer anerkjennelse av statsborgerskap til “menn og kvinner som, som har kvaliteten på meksikanere, oppfyller i tillegg følgende krav: har nådd 18 år og har en ærlig livsstil.

Til slutt stedfortrederen Azucena Camacho, fra Nasjonal fornyelse, foreslo en annen endring av artikkel 4, for å garantere universell tilgang til trygd uavhengig av innbyggernes leve- eller arbeidsforhold.

For formålet med dette målet indikerte Camacho Reynoso at Lov om det nasjonale koordineringssystemet for sosialtrygdDette med den hensikt at trygdeetatene skal koordinere sine handlinger etter prinsippene om «universalitet og solidaritet».

På en slik måte at det forventes å etablere tiltak som beskytter, garanterer og gjør denne rettigheten effektiv. Siden det er en reform av CPEUM, ble forslaget sendt til Constitutional Points Commission for korrekt kjennelse. Derfor er denne torsdagens forslag rettet mot å fremme vilkårlig inkludering av ulike sosiale sektorer i Mexico for å garantere fri utøvelse av rettigheter og offentlig representasjon.

FORTSETT Å LESE: