november 30, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Muligheter i offshore-vinduet tiltrekker seg Norges Nutssen

(Filbilde)

Av

Sjøfartsdirektør

01-12-2021 06:54:53

Det økende fokuset og opplevde muligheter i offshore vindsektoren tiltrekker seg voksende sjøfarts- og rederier til virksomheten.

I den siste utviklingen er Natsen OAS, som driver og driver LNG-transportører og produksjon / kjemikalietankskip, involvert i å etablere et nytt selskap for å utvikle havvindprosjekter i Norge og internasjonalt. Det nye selskapet er et partnerskap mellom rederiet, Norwegian Power Utility Highland Craft AS og kraftproduksjonsselskapet Sunhordland Craftlog AS.

«Vi står overfor en grønn endring som krever mer fornybar energi. Vind på hav, sammen med vannkraft, kan gi regionen vår en stor fordel ved å bruke våre fornybare naturressurser til å skape fremtidsrettet grønn industriell vekst og utvikling,» sa SKL-sjef John Martin Megens.

Ifølge selskapene har Sørvest-Norge en lang maritim tradisjon bygget på næringer som fiske, skipsfart, olje og gass. Produksjon av fornybar energi i Norge har også en lang tradisjon, men for at Norge skal være fullstendig elektrifisert, er det behov for ny fornybar energi.

Norge åpnet to områder for havvind 1. januar 2021, som det nye selskapet ser på som en sterk mulighet. Utsira Nord har en ideell beliggenhet for å levere ny fornybar elektrisitet til et område med et betydelig kraftunderskudd. Sør-Nordsjøen II kan være en åpning for Norge som leverandør av fornybar energi til Europa.

«Med Utsira Nord- og Sør-Nordsjø II kan Norge tjene en posisjon som et ledende havlandvindland bygget på vår ekspertise fra den maritime sektoren, olje og gass og vannkraft,» sa Knut Wasbotn, som er utnevnt til administrerende direktør i Deep Wind. Offshore.

Gjennom Deep Wind Offshore vil de tre selskapene utnytte sin industrielle og bredere kompetanse i energi- og offshoremarkedene for å realisere forretningsmuligheter i disse nye, bærekraftige forretningssektorene. Samtidig håper selskapet å ha nytte av ulike samarbeid fra olje- og gassindustrien og i kapasiteten og teknologien som industrien representerer.

«Vi har nå opprettet et nytt, regionalt selskap på Vestlandet og ønsker å utvikle eksisterende kompetanse i regionen og bidra til ny fornybar kraftproduksjon utenfor Utsira. Kompetanse innen infrastruktur og nettverksutvikling vil også bringe selskapets samarbeid,» sa Olaw Linga, administrerende direktør i Haugland Craft.

READ  Spanias motstandere for å kvalifisere seg til EM 2024 er Skottland, Norge, Georgia og Kypros