september 25, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Murmansk vil øke eksporten til 4,7 milliarder dollar. Bare 3% drar til nabolandet Norge

Det er en kraftig mineral- og metallindustri med høy dominans over økonomien i Murmansk -regionen. Omtrent 70 prosent av regionens eksport er metaller og metallprodukter, før nikkel.

I 2019 var eksporten 4,08 milliarder dollar. I 2020 vil handelen nå 4,7 milliarder dollar, ifølge Murmansk Center for Export Support Informerer. Det er en vekst på 15 prosent.

De siste fem årene har eksporten til regionen nesten doblet seg. I 2016 nådde handelen 2,45 milliarder dollar.

I følge Regionale statistiske data Fra 2019 sto metallprodukter for 67,8 prosent av eksporten, mineraler 12,4 prosent og fisk – 19,1 prosent.

Nikkel er en stor driver i bransjen. Siden 2016 har regional nikkeleksport vokst med 90 prosent.

Den mektigste eksportøren i regionen er Narnikal, leverandør av nikkel til globale markeder. Sammen med aluminium og fosfat eksporteres også kobber.

Men den russiske arktiske regionen eksporterer bare en liten del av produktene til det nordiske nabolaget i nærheten. Eksporten til Norge i 2019 var 126 millioner dollar, eller 3,1 prosent av totalen, hvorav 60 prosent var mineralprodukter og 15 prosent – fisk.

Reklame

Hovedeksportmålet for Murmansk -produkter er Nederland, hvor 38 prosent av varene sendes. Finland er den nest største partneren med 23 prosent av virksomheten, etterfulgt av Sveits med 20 prosent.

Eksporttall inkluderer ikke råolje som sendes gjennom regionen eller kull sendt med jernbane til havnen i Murmansk for videre eksport.

Sammenlignet med eksport var importen til Murmansk treg. I 2019 importerte regionen 335 millioner dollar i varer. I løpet av de siste fem årene har importen til regionen vært praktisk talt uendret. De fleste importerte varene kom fra Norge.

READ  Tesla står overfor 3 163 millioner betalinger til sjåfører i Norge etter rettsavgjørelse - TechCrunch