juni 25, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Mustafa Hassans avgangsfrist er utsatt

Politiet har gitt en ny avgangsfrist.

– Vi fikk vite at politiet har gitt en ny utgangsfrist 18. januar 2021. Det er en stor lettelse at Mustafa sa at han var trygg i løpet av julen og ikke sendte ham ut 28. desember. Nå kan han feire høytiden i fred. Kampen avsluttet ikke før han var i Norge, sa Julia Lisgard Shirazi på supportteamet fra Mustafa til TV2.

Mustafa Hassans advokat Nikolai Szjardal bekreftet at avgangsfristen ble endret fra 28. desember til 18. januar.

– Vi er fornøyd med at politiet etterkom vår nye anmodning om utsettelse. Dette forventes også ettersom grunnlaget for forrige avdrag er det samme, sa Schjardall til TV2.

– Vi vil fortsette å jobbe med å få et krav om et krav og et midlertidig opphold til det blir nådd en løsning i domstolene, sa advokaten.

Veldig oppmerksomme

Saken om 18 år gamle Mustafa har fått mye oppmerksomhet de siste ukene. Han avviste søknaden om oppholdstillatelse og hadde først til 28. desember å forlate landet.

Mens Mustafa Hassan måtte forlate Norge, fikk hans ett år gamle bror bosted. Mustafa, 18, var seks år gammel da han ankom Norge fra Jordan i 2008 og fikk en midlertidig oppholdstillatelse, som ble opphevet fire år senere. Utlendingsnemnda (UNE) er av den oppfatning at moren nevnte feil nasjonalitet da de kom til Norge.

Betaler regninger

Mustafa Hassan har bedt Immigration Appeals Board (UNE), det enstemmige presidentskapet i Askar, om å ettergi gjelden. Hvis ikke vil kommunen bære Hassans saksomkostninger, melder Budstikka.

Statsadvokaten påla Mustafa Hassan å betale 243 750 kroner som saksomkostninger etter at familien mistet to søksmål om oppholdstillatelse.

READ  Mål og høydepunkter: Norge i vennskapskamp (1-2) Hellas 2021 | 06/06/2021

Det var moren som saksøkte staten, og faktisk ble pålagt å betale saksomkostningene ved å være hennes barns verge. Senere da moren forlot landet, økte kravet om betaling for barna.

Ordfører Lene Conradi (H) sa Budsticka Det virker uforståelig at man skal arve en gjeld som ikke påvirker seg selv.

Motstand alene

Alle borgerlige ungdomspartier sto på talerstolen i Askar tidligere denne uken og krevde at regjeringen la Mustafa Hassan bli i Norge.

Søksmålet ble sannsynligvis finansiert av Vanessa Nisted, leder for de unge konservative i Oscar. Tidligere har hun mobilisert alle borgerlige ungdomspartier for et støttemøte i Oscar. Fremskrittspartiets ungdom er også med på laget.

– Mustafa er en norsk askeboring, nå i fare for å bli revet fra oss på en helt umenneskelig måte. Etter nesten 13 år i Norge har Mustafa blitt så avrundet at han aldri kan forestille seg å ikke ha bodd her hele livet, sier Vanessa til Nisted TV2.