mai 16, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Cardiología agota todas sus plazas en la novena jornada de asignación MIR

Når fylte Kardiologi opp alle plassene?

Søkere til MIR 2022.

Når ni dager med tildeling av plasser er fullført MIR 2022, Kardiologi har klart å fylle kvoten av ledige stillinger som tilbys for denne utlysningen. Nærmere bestemt er den eneste av de ledige plassene tildelt søkeren med et bestillingsnummer 3.403, som representerer en forskjell på 1 047 stillinger sammenlignet med forrige utlysning, da den siste ledige stillingen ble tildelt nummer 2 356 i sjette sesjon. Som i 2021 vil denne siste søkeren som har vunnet siste plass i Kardiologisk tilbud, en av de tradisjonelt mest etterspurte spesialitetene, gjennomføre residensen ved Merida sykehus.

Etter dermatologi, Plastisk kirurgi og kardiologi har tildelt alle plassene, Munn- og kjevekirurgi kan bli den neste som fyller kvoten. Ifølge data publisert denne søndagen av Helsedepartementet har spesialiteten levert tre seter til i denne sesjonen, som søkerne 3201-3600 ble innkalt til, så det er kun én ledig plass igjen. Imidlertid kan det «komme videre» oftalmologi at med 12 nye oppdrag denne søndagen når 98 prosent av tildelt tilbud; Det er kun fem ledige stillinger uten eier.

I tillegg, Anestesiologi og gjenopplivningmed 21 oppdrag denne dagen, har tildelt 97 prosent av plassene, så bare 10 av de 395 som tilbys for denne utlysningen er fortsatt tilgjengelige.


Hvilke MIR-spesialiteter har tildelt 80 % av plassene?

Over 80 prosent av prisene er andre områder som også kan avslutte prosessen i de kommende øktene. Dette er tilfellet Fordøyelsessystemetsom er tildelt elleve leger denne søndagen, så den har gjennomført 80 prosent av tilbudet, eller Ortopedisk kirurgi og traumatologi som med 24 nye MIR-er har tildelt 94 prosent av åpningene.

READ  Tusenvis av mennesker er besatt av dette DIY-håndverksprosjektet for å forvandle uønskede glasskrukker til fancy vaser.

På samme linje, Nevrokirurgisom er innvilget til ytterligere fem søkere, når en beleggsprosent på 86 prosent; Otorhinolaryngologi, med 7 priser, 87 prosent; Y Urologimed syv nye fremtidige beboere, 81 prosent.

spesialiteter som Pediatrisk kirurgi (74 prosent); Endokrinologi og ernæring (70 prosent); Juridisk og rettsmedisin (75 prosent); Nevrologi (78 prosent); Obstetrikk og gynekologi (76 prosent); Pediatri og spesifikke områder (73 prosent); Y Radiodiagnose (79 prosent) presenterer også en positiv utvikling etter ni dagers prosess.

Hvilke MIR-spesialiteter har et lavere yrke?

På den andre siden av mynten er spesialiteter som ikke har hatt premiere i prisen for tilgang til spesialisert helseopplæring (FSE). I denne forbindelse fremhever det Nukleærmedisinsom ikke har tildelt noen av sine 48 seter; Klinisk biokjemi, med sine fem tilgjengelige plasser; og Arbeidsmedisin, med sine 107 hull uten eier.

Likeledes har andre områder knapt tiltrukket seg innbyggere, som f.eks Allergologi (8 prosent); Klinisk analyse (5 prosent); Patologisk anatomi (11 prosent); Geriatri (5 prosent); Fysisk medisin og rehabilitering (11 prosent); Forebyggende medisin og folkehelse (9 prosent); Mikrobiologi og parasitologi (5 prosent); Klinisk nevrofysiologi (7 prosent); Y Stråling onkologi (1 prosent).

I tilfelle av Familie- og samfunnsmedisinhar kun tildelt 5 prosent av tilbudet sitt, som utgjør 2.336 plasser for denne utlysningen.

I følge helserapporter har det i løpet av de siste 24 timene blitt sendt 11 forespørsler til CAU-tjenestene til søkerne til medisingraden. Alle de som er knyttet til kandidatene som ble innkalt i sesjonen 8. mai har blitt lukket før valgperioden.

Selv om den kan inneholde uttalelser, data eller notater fra helseinstitusjoner eller fagpersoner, er informasjonen i Medisinsk skriving redigert og utarbeidet av journalister. Vi anbefaler leseren at eventuelle spørsmål knyttet til helse konsulteres med helsepersonell.