juli 28, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

NASA strever for å fikse Hubble-romteleskopets datorfeil fra 1980-tallet

NASA strever for å fikse Hubble-romteleskopets datorfeil fra 1980-tallet

Hubble-romteleskopet ble lansert av Space Shuttle Discovery 24. april 1990. Ved å unngå forvrengning av atmosfæren, har Hubble en uhindret utsikt over planeter, stjerner og galakser, noen mer enn 13,4 milliarder lysår unna. Kreditt: NASA

NASA fortsetter å jobbe for å løse et problem med nyttelastcomputeren på Hubble Space Telescope. Operasjonsteamet vil teste og samle mer informasjon om systemet for å ytterligere isolere problemet. Vitenskapelige instrumenter vil forbli i sikker modus til problemet er løst. Selve teleskopet og de vitenskapelige instrumentene holdes i god stand.

Datamaskinen stoppet søndag 13. juni. Et forsøk på å starte datamaskinen på nytt mislyktes mandag 14. juni. Første indikasjoner pekte på en degradert dataminnemodul som kilden til datamaskinens stopp. Når operasjonsteamet forsøkte å bytte til en minnehukommelsesmodul, ble imidlertid ikke kommandoen for å starte sikkerhetskopimodulen fullført. Et nytt forsøk ble gjort på begge modulene torsdag kveld for å få mer diagnostisk informasjon mens du prøvde å bringe disse minnemodulene tilbake på nettet. Forsøkene lyktes imidlertid ikke.

Nyttelastcomputeren er et NASA Standard Spacecraft Computer-1 (NSSC-1) -system bygget på 1980-tallet og ligger i Science Instrument Command and Data Handling-enheten. Hensikten med datamaskinen er å kontrollere og koordinere vitenskapelige instrumenter og overvåke dem for helse- og sikkerhetsformål. Det er helt overflødig i den forstand at det er en andre datamaskin, sammen med tilhørende maskinvare, i bane som kan byttes til hvis det skulle oppstå et problem. Begge datamaskinene kan få tilgang til og bruke hvilken som helst av fire uavhengige minnemoduler, som hver inneholder 64K komplementært metalloksyd halvlederminne (CMOS). Nyttelastcomputeren bruker bare en minnemodul operativt av gangen, med de tre andre som sikkerhetskopi.

READ  Astronomer oppdager en trio av unge planeter som kretser rundt en teenagesol i en elv med stjerner

Hubble ble lansert i 1990 og har bidratt sterkt til vår forståelse av universet de siste 30 årene.