januar 18, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Nation ga Formosa et tilskudd på 120 millioner pesos for ferdigstillelse av senteret for nukleærmedisin og strålebehandling

Nation ga Formosa et tilskudd på 120 millioner pesos for ferdigstillelse av senteret for nukleærmedisin og strålebehandling

Gjennom resolusjon 2021-4096 ga nasjonens helsedepartement provinsen Formosa et tilskudd på 119 786 966,77 millioner pesos som vil bli tildelt til fullføringen av de komplementære arbeidene til Nuclear Medicine Center Project og Radiotherapy “Dr. Nestor Kirchner”.

Nasjonens helseminister Carla Vizzotti holdt i går et møte med guvernøren i provinsen Formosa, Gildo Insfrán, med sikte på å sluttføre detaljene rundt denne finansieringen som oppsto som en forespørsel da lederen for helseporteføljen besøkte provinsen og som vil styrke det provinsielle helsesystemet.

Tildelingen av disse midlene er gitt innenfor rammen av de strategiske anbefalingene fra Pan American Health Organization (PAHO) om at sykehus skal være en aktiv del av transformasjonen av helsesystemer mot universell helse, som en del av integrerte nettverk av helsetjenester.

Senter for nukleærmedisin og stråleterapi ville dermed ha den teknologien og infrastrukturen som er nødvendig for å utføre diagnostisering, forebygging og behandling av ulike patologier, som onkologi, kardiologi og nevrologi.

Fullføringen av senteret, oppnådd gjennom tilskuddet, vil ha en direkte innvirkning på helsen til lokalbefolkningen, spesielt for de pasientene med spesifikke sykdommer som vil få tilgang til behandlinger og diagnoser i sin provins.

READ  NASA strever for å fikse Hubble-romteleskopets datorfeil fra 1980-tallet