august 13, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

NHO-direktør Ole Eric Allmid slo alarm:

– Dette er for ille. Det er dårlige nyheter uansett hvor vi går. Og det er ekstra ille for Oslo.

AllmLid så gjennom den siste undersøkelsen av NHO-medlemsorganisasjoner i år. 3000 bedrifter svarte. Svært få har lyspunkter å rapportere.

– Dette er nedslående statistikk, som oppsummerer NHO Top Manager.

Bør utvides

Almlid oppfordret regjeringen til å øke hastigheten på behandlingen av nye koronaaksjoner.

– Jeg vil være veldig tydelig på dette: vi må akseptere at krisepakkene og kompensasjonsordningene ikke stopper innen 1. mars. Derfor er det ingen grunn til å vente etter nyttår med å behandle det. Dette gjelder den gjentatte planen, som skal utvides utover 52 uker, sa Almid til Borson.

NHOs mektige konsernsjef hadde faktisk til hensikt å vente til januar for å fange opp behovet for utvidede og nye krisetiltak. En nylig medlemsundersøkelse snur disse planene på hodet.

– Dette er en helt uvanlig situasjon. Vi vet at det vil bli bedre i 2021, men det vil ikke bli bedre fra mars. Han understreket at dette var nye og veldig tydelige tegn som kom fra oss.

Oslo sliter desperat

Spesielt har tilbakemeldinger fra næringslivet i Oslo truet Almlid til å be om allerede utvidede krisepakker og videre utvidelse av gjentatte ordninger.

Kapital er i en negativ retning på alle punkter i NHO-undersøkelsen:

  • På landsbasis sier 17 prosent av selskapene at de planlegger gjentakelser som et resultat av koronaen. I Oslo sier tre av ti det samme.
  • Ett av seks selskaper (16 prosent) sliter med å betale regninger nær løpetid på landsbasis. Andelen i Oslo vil øke til 22 prosent.
  • Cirka 14 prosent av alle selskaper føler risikoen for konkurs som følge av koronaaksjoner. For Oslo sa 21 prosent det samme.
READ  Minkorona er ikke funnet siden september

– Vi gleder oss til vaksinen, og den gode nyheten er at den vil rulle ut raskere enn tidligere antatt. Vi kan ikke starte med null når vi skriver 1. januar. Tvert imot, vi må tilstrebe at 2021 skal være langt verre enn folk flest tror. Det blir ikke løst over natten, og mange vil slite lenge, sa Almid til Borsen.

Nær bakken

I det større bildet er det noen meningsendringer fra NHO-selskaper. Den siste måneden har det rapportert om store økonomiske problemer, redusert omsetning, lavere etterspørsel, planlagte gjentakelser og risikoen for konkurs.

Dette er veldig dårlige nyheter, understreker NHO-direktøren:

– De fleste selskaper er et skritt nærmere stupet hver måned, og viser statistikk som ikke har endret seg siden forrige måned. Egenkapital er brukt opp og folk forsvinner. Så ser vi seriøst etter lyspunkter og kan finne dem når vi ser bedre ut. Men dette er virkelig dårlige nyheter for folk flest, understreker Almlid.

Må byttes raskt

Et argument mot å utvide gjentakelsesplanen til 52 uker utover den koronajusterte utvidelsen, er en låsingsrisiko. Det vil si at arbeidskraft er ekskludert fra arbeidsmarkedet fordi de elimineres.

– Utvidet gjentakelsesordning bør implementeres raskt. Ingen grunn til å vente. Vi bør ikke savne disse menneskene på oppkjøringssiden da vi venter på full effekt av vaksinen, understreket Almlid.

READ  Norge borte fra Tyskland for å vinne gull parallelt verdensmesterskap på Langer Hyde

– Motargumentet er, kan det forhindre naturlige overganger i det såkalte lock-in arbeidsmarkedet?

– Frykt for å bli låst er rasjonell. Men i tillegg til krisepakker og utvidede tilbakevendende ordninger, bør det være tiltakstiltak og ordninger med lønnskonsesjon for å hjelpe folk tilbake i arbeid, sa Almlid.

Omfattende pakker

Nyheter kom onsdag om at regjeringspartier og Frp hadde blitt enige om et ekstra tilskudd på 250 millioner kroner til høyt arbeidsledighetskommuner. Oslo mottar 78,5 millioner kroner.

– Dette er positive nyheter, kommenterer mange.

– Byrådsleder oppfordrer til spesiell krisepakke for Oslo. Hva synes NHO om det?

– Raymond Johansen introduserer landets tøffeste smitteverntiltak. Han har gode grunner til å gjøre det. På denne måten tar Raymond ansvar for hele landet. Da kunne ikke næringslivet i Oslo straffes strengere, slik statistikken i medlemsundersøkelsen vår antyder. Men svaret er ikke en spesiell Oslopakke. Vi har mange gode planer, og nå er også de som sliter ekstra i Oslo blitt tatt, sa Almlid.