juni 22, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge begynner å handle med karbonfangst

Det norske olje- og energidepartementet har kunngjort at det går videre med et undersjøisk prosjekt for karbonfangst og -lagring (CSS), det første i verden som kan lagre karbondioksid (CO2) avfall fra flere industrielle kilder. Hvis prosjektet lykkes, vil det tjene som et springbrett for fullskala internasjonale operasjoner.

Motivasjonen bak dette er å gå utover karbonfangstkurven og skape en økonomisk levedyktig verdikjedeløsning for CCS. Når denne infrastrukturen er implementert, vil Norge kunne importere CO2 for permanent lagring, og gir land og organisasjoner maskiner som er klare til å sette opp egne CCS-operasjoner. Det vil også senke inngangsnivået for det europeiske hydrogenmarkedet. Norge kan gå inn i virksomheten med å importere og sekvestre CO2 som en tjeneste.

Dette skjemaet viser den geografiske og geografiske sekvensen av karbondioksidutslipp fra et kullbasert anlegg.
(Bildekilde: Legion Hardin og Jamie Malende arbeid: Jarl Arntzen [CC BY-SA 3.0  (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], Via Wikimedia Commons)

Landet er allerede verdensledende innen lagring av karbon Sleeper prosjektDen har lagret en million tonn CO2 per år siden starten for 20 år siden. Det ble etablert som det første anlegget dedikert til lagring av CO2 og som et middel for å forhindre norsk karbonavgift og redusere CO2-innholdet i naturgass produsert i regionen, som overskred EUs grense for CO2 som spesifisert i rasjonen.

CO2 fjernes ved hjelp av et aminbasert sorbent som pumpes til en dybde på ca 1 km under overflødig sjøvann. Av de 17 store CCS-anleggene som opererer over hele verden i dag, er det bare fire som er dedikert til karbonlagring. Begge er i Norge (Sleeper og Snahwit), En i Canada (Oppdrag), Og en i USA (Decatur). Resten brukes til bedre utvinning av olje.

READ  Norge møter Danmark i semifinalen i EM i håndball - så rødt:

Viktigheten av CCS-teknologi er vanskelig å overvurdere, så lenge fossile brensler er en del av energi- og industrilandskapet. Det internasjonale atomenergibyrået (IEA) har kåret CCS som en nøkkelteknologi for å redusere kull- og gassutslipp i næringer. I en uttalelse til Business Insider, En talsmann for IEA sa: “Det er ingen annen teknisk løsning [today] Dette vil redusere utslippene fra kull- og gasskraftproduksjon betydelig, som vil forbli et trekk ved kraftmiksen for den fremtidige reversible fremtiden. Andre teknologiske løsninger kan ikke gi den dype utslippsreduksjonen som kreves i viktige industrielle prosesser som stål, sement og kjemisk produksjon, som alle er viktige byggesteiner i det moderne samfunnet. ”

Det siste utstillingsprosjektet, som forventes å være online innen 2020, spesialiserer seg i å fange utslipp fra to forskjellige bransjer: en sementfabrikk i Breivik, eid av Heidelberg Cement, og et energigjenvinningsanlegg (avfallsforbrenning) i Oslo. Alle disse nettstedene presenterte konseptstudiene for CO2-utvinning høsten 2017. Hvert anlegg planlegger å utvinne rundt 400 000 tonn per år.

I drift transporteres CO2 med skip fra hvert fangstanlegg til et kystanlegg på den vestlige kysten for midlertidig lagring. Deretter transporteres den med rørledning til ubåtanlegget for langtidslagring i Nordsjøen. Olje- og energidepartementet har identifisert flere injeksjonsbrønner øst for trollfeltet på norsk kontinentalsokkel. CO2 lagres permanent opptil 2000 meter under havbunnen.

I følge Equinor, et olje- og gasselskap som er partner i prosjektet og har vært involvert i tidligere norske CCS-prosjekter, har “det undersøkte reservoaret for CO2-lagring potensialet til å ha betydelige tilleggsvolum.”

Selskapet er ansvarlig for planleggingen av lagringsanlegget og undersøker også muligheten for å kombinere denne karbonutvinningskapasiteten med hydrogenproduksjon. Når hydrogen produseres fra naturgass, frigjør det CO2 som et biprodukt. Hvis CO2 kan dekomponeres trygt, gir det et karbonfritt alternativ. Equiner, i samarbeid med partnerne Watenfal og Gasuni, vurderer for tiden muligheten for å drive et naturgasskraftverk på hydrogen og regulere CO2-utslipp under kysten.

READ  Senatet godkjenner Amy Connie Barrett som ny høyesterettsdommer i USA - VG
ESC, Embedded Systems ConferenceDagens innsikt. Morgendagens teknologier
ESC Minneapolis, 31. oktober – november. 1, 2018, med et nytt, grundig, to-dagers utdanningsprogram designet spesielt for behovene til dagens Embedded Systems-fagpersoner. Med fire omfattende spor, nye tekniske opplæringsprogrammer og det beste tekniske talentet på scenen, vil du motta den spesialiserte opplæringen som trengs for å skape konkurransedyktige innebygde produkter. Bli med i klasserommet og snakk direkte med ingeniører og utviklere som kan hjelpe deg med å jobbe raskere, billigere og smarterer. Klikk her Send inn din registreringsforespørsel i dag.

RP Siegel har en mastergrad i maskinteknikk fra PE og har jobbet for Xerox Corp i 20 år ved FoU. En oppfinner med 50 patenter, og nå heltidsforfatter, oppdaget RP sin primære interesse i skjæringspunktet mellom teknologi og samfunn. Arbeidet hans har dukket opp i flere forbruker- og bransjeorganisasjoner, og han er også medforfatter av Eco Thriller Dampstier.