november 28, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge bøter Santander med 14 millioner for «bortfall» i antihvitvaskingsprotokoller | Bedrifter

Norge bøtelagt Santander med 14,4 millioner euro etter at de fant «generaliserte mangler» ved den. Protokoller for å forhindre hvitvasking. Det kunngjorde Finanstilsynet forrige uke etter å ha gjennomført en inspeksjon for å gjennomgå bankens etterlevelse. Hvitvaskingsregelverket Den fant noen svakheter ved manglende overholdelse av artikkel 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 24, 25 og 26 i lov om hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Blant avvikene som er påpekt av norske myndigheter, peker følgende ut: Feil i risikovurdering gjennom banken. Slik sett reflekterer rapporten at Santander Consumer Bank tok hensyn til generelle risikoer knyttet til bransjen og konsernet, men ikke spesifikt inkluderte lokale risikoer og kriminalitetstrender i Norden.

Den sa også at banken hadde «betydelige bortfall» i retningslinjene og rutinene satt opp for å identifisere, administrere, overvåke og rapportere tap til ansatte. Likt, Viser til organisasjonsstrukturSom ansvarlig for anti-hvitvaskingssaker er ikke en del av toppledelsen.

I følge rapporten har Santander Consumer Bank frist til 1. februar 2023 på å fikse disse problemene. Selve dokumentet understreker imidlertid at banken allerede har tatt grep for å styrke strukturen.

Faktisk, Banken selv varslet om å varsle Dens interne gjennomganger identifiserte noen svakheter i anti-hvitvaskingssystemet. Finanstilsynet bekreftet disse feilene og ila ovennevnte sanksjon.

«I april 2021 informerte Santander Consumer Bank den norske tilsynsmyndigheten om enkelte svakheter som ble identifisert internt for å forhindre hvitvasking av penger. Finanstilsynet bekreftet dem i en etterfølgende gjennomgang. Så snart disse svakhetene ble identifisert internt, begynte banken å korrigere dem i henhold til gjeldende normer. Det er ingen indikasjoner på hvitvasking, og ingen klient eller partner har blitt berørt, sa talspersonen for enheten. Fem dager.

READ  Warholm-Ingebrigtsen, Eugenes etterlengtede norske natt i VM

Santander Consumer Bank Santanders forretningsenhet i Norden (Norge, Danmark, Sverige og Finland). I følge informasjon gitt på nettsiden har selskapet en forvaltningskapital på 82.000 millioner norske kroner (omtrent 7.900 millioner euro) og mer enn 1.500 ansatte. Banken har utviklet en sterk virksomhet innen kjøretøyfinansiering (ifølge enheten finansierer den én av 10 biler, noe som gjør den til en leder på dette området). Det tilbyr også andre produkter som kredittkort, forbrukslån og spareprodukter.

I andre kvartal i år har selskapet Opptjent resultat før skatt 940 millioner kroner (ca. 91 millioner euro), som er 32 % mer enn i samme kvartal i fjor.