november 27, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge er endelig klare til å hjelpe det norske flyselskapet med å unngå konkurs

Den norske regjeringen ønsker å redde Norge fra konkurs. Foto: Henning Bagger

Norske flyselskaper har kunngjort at den norske regjeringen er klar til å yte økonomisk hjelp til flyselskapet under visse omstendigheter. Den norske regjeringen har avtalt å hjelpe nordmannen ved å kalle det et hybridlån, et lån uten utløpsdato med spesielle vilkår. Vilkårene for å bli med er at nordmannen vil samle inn minst 4,5 milliarder dollar fra private investorer, og flyselskapet må skaffe seg en omfattende redningsplan.

Sendte en plan til den norske regjeringen om hvordan selskapet skulle komme ut av krisen. Som en del av andre programmer håper flyselskapet å skaffe over halvparten av gjelden og mellom 4-5 millioner kroner ved å utstede nye aksjer i selskapet. Norsk Asia forlater også investering i langdistanseruter til USA og fokuserer i stedet bare på kortdistanseruter i Europa.

Nordmannen er for tiden underlagt konkursbeskyttelse i Irland, der selskapet har registrert det meste av sine fly og gjeld. Konkursbeskyttelse er en prosess der en løsning kan forhandles med selskapets långivere som kan sikre fremtiden for selskapet uten risiko for konkurs. Nordmannen er for tiden i samtaler for blant annet å avskrive mesteparten av gjelden.

Danske Jacob Pedersen, leder for aksjeforskning i Sidbank, som følger luftfartsnæringen tett, sa at støtte betyr at risikoen for at Norge går konkurs på mirakuløst vis har forsvunnet. Han sa at støtte fra regjeringen ville motivere andre investorer til å investere i flyselskapet.

I følge Berlingske, Sa norsk handels- og industriminister Eiselin Naibo (V) i en pressemelding at den nye planen er mer forferdelig enn tidligere planer. Flyselskapets nye forretningsplan vil omfatte store endringer i selskapets gjeldsstruktur og en injeksjon på 4-5 milliarder kroner. I tillegg legger hun til at planen ser mer solid ut enn regjeringen sa nei i oktober, så de er nå positive til samarbeid.

READ  Lampic Disc - VG