september 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge fremmer en ren datasenter-fremtid for CIO-er

Det har blitt et vanlig element i verden av virksomhet og teknologi at data er den nye oljen. For Norge, landet som var i forkant av oljebommen i Nordsjøen i forrige århundre, erstatter datasentre olje som et økonomisk kraftverk. Så burde organisasjoner vurdere Norge som det neste hjemmet for innkjøpsalternativer for datasenter?

På begynnelsen av forrige århundre ble ikke Norge ansett som et velstående europeisk land, men det ville ha avsluttet dette århundret med en av de høyeste inntektene per innbygger i verden. Nordsjøens olje og gass sto for 51% av landets eksport. Inntektene fra oljebommen var ikke bortkastet. Suksessive norske regjeringer har investert i infrastrukturprogrammer for å gi Norge energi- og overføringssystemer av høy kvalitet, støttet av en sterk utdanningsetikk. Da Norge reduserte sin økonomiske avhengighet av olje på 1920-tallet, er det ydmyke datasenteret kjernen i en ny miljømessig bærekraftig agenda. I Norden (Norge, Danmark og Sverige) sier PA Consulting at det er bygget mer enn 200 datasentre, og alle de digitale lederne i vår tid har støttet de nordiske landene, med Facebook, Google og Microsoft som har opprettet en butikk i region.

I en post-pandemisk økonomi der forbrukere og mange bedriftsledere ikke har noe ønske om å gå tilbake til de gamle og utdaterte måtene i 2019, er det en bevissthet om behovet for å takle klimaendringene. Kalt teknologiens skitne hemmelighet av datasenterinnsidere, og reduserer miljøpåvirkningen av datasenteret er nå på den strategiske agendaen, og derfor er Norge og naboene i en sterk posisjon til å rydde opp.