september 23, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge gir økonomisk bistand til offshore -nettprosjektet

Den norske regjeringen støtter et equinor-ledet prosjekt for å legge grunnlaget for havvindutvikling på norsk sokkel.

Eiselin Niebe, norsk handels- og industriminister, kunngjorde at regjeringen vil motta 82,7 millioner (.18,1 millioner) økonomisk bistand gjennom den grønne plattformen, en bærekraftig investeringsmekanisme som ble lansert av regjeringen i mai 2020 som en del av den økonomiske stimulansen for havet Rutenettprosjekt. Tiltak iverksatt i kjølvannet av Kovid-19-epidemien.

Ocean grid-partnere, energiselskaper, leverandører og forskningsfirmaer gir også sine egne økonomiske ressurser, og bringer den totale finansieringen for det treårige prosjektet til 125,5 millioner kroner (12,2 millioner).

Ocean Grid ser veien til havvindmølleparker i Norge – både faste og flytende under – knyttet til nettet, samtidig som de tar for seg spørsmål som markedet og regelverk som kreves for utvikling og drift av havvindmølleparker til havs.

I tillegg til Equiner inkluderer andre deltakere Agder Energy, Acre Offshore Wind, Deep Wind Offshore, Halfsland Eco og Fred Olsen Renewables.

Ocean Grid håper også å utvikle norsk teknologi og forsyningskjede for å tilby nye kabeldesigner, subsy -teknologi og flytende omformerstasjoner. Deltakerne mener at Norge har en unik posisjon til å generere betydelige markedsandeler innen luft til havs i Europa på grunn av sine fem tiår med erfaring innen marin og offshore olje- og gassteknologi og havbunnsteknologi.

Ocean Grid har også en forskningskomponent, ledet av det norske forskningsfirmaet Syntef.

“Dette prosjektet vil utvikle teknologien og løsningene som trengs for å lykkes med luft til havs,” sa John Olav Tande, sjefforsker ved Synfe. “Den legger grunnlaget for lønnsom havvindutvikling i Norge og teknologi som kan gi økt eksport og nye grønne arbeidsplasser.”

READ  Norge utvider Astra-suspensjonen for å studere sjeldne, men alvorlige tilfeller