august 8, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge gir tillatelser til å lete etter olje i Arktis, men færre selskaper søker

En fiskebåt kommer tilbake fra en tur i Barentshavet til den lille havnen i Somaruja i Nord-Norge 31. januar 2013. REUTERS / Alister Doyle

  • Norge har som mål å utvide oljeletingen i Arktis
  • Syv oljeselskaper deler fire boretillatelser
  • Regjeringen tilbød ni utgravningsområder
  • Færre selskaper går videre blant dårlige leteresultater
  • Aktivister kritiserer Norge leting روي

OSLO (Reuters) – Norge har gitt fire letelisenser til syv oljeselskaper, inkludert tre til Arctic Barents Sea, men færre oljeselskaper har søkt om tillatelsene enn i tidligere lisensrunder.

Tildelingene var en del av Norges såkalte nummererte lisensieringsturer som dekker tidligere uutforskede grenseområder på landets kontinentalsokkel, og utvider det geografiske omfanget av olje- og gassindustrien. Les mer

«Dette er viktig for sysselsetting og verdiskaping i norsk olje- og gassindustri,» sa petroleums- og energiminister Tina Bru i en uttalelse.

Den nye fjerde letetillatelsen den 25. konsesjonsrunden ligger lenger sør, i Norskehavet.

Den siste runden vakte interesse fra syv selskaper, ned fra de to foregående rundene, med 11 selskaper som søkte runde 24 i 2018 og 26 selskaper som søkte runde 23 i 2016.

Norge tilbød ni boreområder i den 25. runden, hvorav fem ikke ble samlet inn, alt i Barentshavet, der oljeselskaper har boret mange tørre brønner de siste årene, og hvor bare noen få felt er utviklet så langt.

«Dette viser at flertallet av selskapene har gitt opp håpet om å få olje fra Barentshavet,» sa Frode Plame, sjef for Norges Greenpeace.

Norges planer om å fortsette letingen i Arktis og andre steder har blitt kritisert av miljøvernere som sier de strider mot det nordiske landets internasjonale løfter om å redusere klimagassutslipp. Les mer

READ  Hvordan en popstjerne var med på å inspirere elbilrevolusjonen i Norge

«Det er absolutt uakseptabelt at den norske regjeringen fortsetter å lete etter mer fossilt brensel midt i en klimatilfelle,» sa Plame of Greenpeace.

rettssak

Tidligere denne måneden ba klimaaktivister Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK) om å avgjøre Norges planer om mer oljeboring i Arktis, og hevdet at boring i landet frarøver unge mennesker deres fremtid. Les mer

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har ikke sagt om den vil ta opp saken om miljøvernere.

Equinor (EQNR.OL) har tatt andeler i to av tillatelsene, og vil være operatør for begge. Vaar Energi og Ineos E&P (ENI.MI) vil hver operere en enkelt lisens.

«Konstant tilgang til land bidrar positivt til utviklingen av norsk kontinentalsokkel,» sa Equinor visepresident Jes Afferty i en uttalelse.

Shell (RDSa.L), Idemitsu (5019.T), Lundin Energy og OMV (OMVV.VI) fikk også andeler i de samme blokkene, men de vil ikke være operatører.

Den 25. runden ble kunngjort etter at Stortinget godkjente en oppdatert plan for å utvikle Barentshavet, og tegne grensene for den nordlige utvidelsen av oljeindustrien.

Norge har gjennomført nummererte konsesjonsrunder siden midten av 1960-tallet.

I tillegg til de nummererte turene, tilbyr Norge også årlige priser i det de kaller modne områder, og legger til områder rundt eksisterende olje- og gassfelt eller forskningsområder.

Leting i modne områder innebærer generelt mindre økonomisk risiko enn grenseområder, men forventes også å gi mindre funn.

Norge er den største olje- og gassprodusenten i Vest-Europa med en daglig produksjon på ca 4 millioner fat oljeekvivalenter.

(cover) av Terje Solvik, redigering av Nora Polly

Våre kriterier: Thomson Reuters tillitsprinsipper.