august 17, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge graver dypere for å undertrykke karbonlagringsbommen

Fangst

Hvis både Heidelberg Cement- og Fortum-prosjektene går i gang, vil de fange 800 000 tonn karbon per år, noe som tilsvarer det årlige karbonutslippet på 400 000 biler eller 3,5 meter tur-retur mellom London og Oslo.

For Mr. Over er den andre kommersielle fasen allerede fokusert på å selge plass, med lagringskapasitet som øker til 5 m tonn CO2 per år.

Han sa at det var mye interesse fra potensielle kunder.

“I utgangspunktet måtte vi identifisere potensielle kunder, men gradvis, i løpet av det siste halvannet året, har dette endret seg fullstendig på grunn av det faktum at vi og noen få andre prosjekter viser seg å ha lagringsløsninger, men også politiske endringer med høye klimaambisjoner i Europa. ”

Grønne 10 milliarder (b9 milliarder) European Green Deal, i likhet med European Innovation Fund, mottok 14 søknader i november for karbonfangst og lagringsprosjekter.

Mr. Over sa at Northern Northern Lights nå snakker med mer enn 60 forskjellige selskaper om lagring av CO2. Den planlegger snart å gi ut sitt første utkast til karbonforsendelses- og lagringsavtale og håper å få de første kommersielle kundene til å melde seg innen utgangen av dette året.

Det planlegger å tildele kontrakter snart for å bygge de to første skipene, med 7500 m3 flytende CO2, den største kapasiteten CO2-transportører noensinne har bygget.

Lære av feilene

Trude Sundzset, administrerende direktør i det norske regjeringsbyrået Gasnova, som jobber for å etablere en karbonfangstindustri i Norge, mener det er behov for sjenerøse statlige subsidier.

«Ja, to tredjedeler av finansieringen kommer fra regjeringen, og det er viktig. Men hvis du snur det, er det også viktig å betale en tredjedel av bransjen, sier hun.

READ  Navantia daro apoyo teknikk Norwayga con vistas a la modernizaci in sus fragmenter

Den såkalte «månelandingen» av Norge var et ondskapsfullt forsøk på å sette opp karbonbinding ved et gasskraftverk ved raffineriet i Mongstad, som ble stengt i 2013 med statsstøtte på 100 stk.

Offentlige utgifter til karbonutvinning og lagring kulminerte med 7,4 milliarder kroner, Mongstad CCS ble ansett som en katastrofal svikt på den tiden. Men MS Sundset hevder at den bygde infrastrukturen og erfaringene er avgjørende for suksessen til langskipet. Som en del av prosjektet bygde Norge verdens største testsenter for karbonfangstteknologi, og hjalp til med å utvikle fangstteknologien som ble brukt av Heidelberg Cement.

«Vi tenker på disse som læringspunkter: hvorfor fungerte det ikke? Hva kan vi lære av det? Og så bygde vi et nytt prosjekt, som er bra,» sier hun.