mai 6, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge har bedt innbyggerne om å forlate Myanmar

Det norske utenriksdepartementet har sluttet seg til andre land for å oppfordre borgere i Myanmar til å forlate landet av sikkerhetsmessige årsaker etter den nylige opptrappingen av volden.

Nylig kunngjøring fra Utenriksdepartementet “Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Myanmar. Norske borgere i Myanmar oppfordres til å forlate landet.” Og det bør være kontantreserver. “

Den norske utenriksministeren Ine Eriksen Seride sendte også nylig ut en uttalelse som ba om å få slutt på volden i landet.

I følge Reklame Publisert på nettstedet til det norske utenriksdepartementet sa ministeren: ”Drapet av våre egne sivile av sikkerhetsstyrkene i anledning Armed Forces Day motsier påstanden om at Tatmada jobber til fordel for folket i Myanmar. Denne volden må stoppe umiddelbart, og makten må returneres til demokratisk valgte ledere uten forsinkelse. ”

READ  Dette er Trump-drakten - VG.