juni 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge har ikke råd til Nobels fredspris

Dette er den ironiske overskriften til Berit Reiss-Andersen, leder av den norske Nobelkomiteen, som tuller med visjonen om avisene. Dagens Nyingleife (DN) Avdekke økonomiske problemer ved Nobel Foundation i Stockholm og Nobel Institute i Oslo. Andersens største problem er imidlertid at det norske parlamentet ser ut til å være uvillig til å gi noen hjelp, til tross for at Alfred Nobel selv har fått i oppdrag å utnevne komiteen som tildeler Nobels fredspris.

Berit Reiss-Andersen, vist her med utdeling av Nobels fredspris i 2017, er advokat og tidligere president i Advokatforeningen. Hun ser ingen formelle hindringer for økonomisk støtte fra parlamentet som utnevner medlemmer av den norske Nobelkomiteen, inkludert henne selv. Foto: NRK. Skjerm

“Jeg hadde forventet at hele den politiske sfæren ville ha mer respekt for vår uavhengighet,” sa Reece Andersen. DN, Som publiserte mange historier denne uken om et økonomisk og politisk drama som utspiller seg både Nobelinstituttet og det norske parlamentet (Stortinget).

Reiss Andersen, en fremtredende norsk advokat, bekreftet i DNs første historie (Ekstern lenke, på norsk) Forrige helg, hvordan Nobelinstituttet ba parlamentet 8 millioner norske kroner (964 000 USD) om å bidra til å finansiere sin virksomhet og til og med la det bli i sin historiske bygning i Oslo. Svaret var overraskende negativt, og noen antyder at det er en feig.

Nobelstiftelsen, stiftet for å styre Alfred Nobels vilje og ansvarlig for alle Nobelprisene, har advart om økonomiske problemer i årevis. DN Det rapporterte at mer enn 4 milliarder svenske kroner av Alfred Nobels formue fortsatt var tilgjengelig i 2019, da den tidligere lederen av stiftelsen foreslo å selge det gamle herskapshuset som huser Norsk Nobelinstitutt. Det er kostbart å vedlikeholde, og salget kan skaffe den nødvendige kapitalen. I mellomtiden kommer de årlige kostnadene for å velge ut nobelprisvinnere, festlighetene i Stockholm og Oslo og administrasjonen til rundt 100 millioner SEK hvert år.

Den nåværende hovedstaden kan tørke ut om to til tre år, bekymrer Olaf Nijolstad, sekretær i Norsk Nobelkomité og direktør for Nobelinstituttet i Oslo. Alle fem Nobelprisutvalgene mottar like mye penger fra Nobelstiftelsen hvert år (redusert til 5,3 millioner SEK i 2012) for å finansiere prisarbeid og seremonier, men både Nijolstad og Andersen hevder at det ikke var nok. Ugunstige valutakurser, høye kostnader i Norge og høye sikkerhetskostnader rundt fredsprisvinnerne gjør at den norske kommisjonen har blitt impotent.

For å bevare deres historiske sted
Derav forslaget om å selge den ikoniske bygningen, og til og med, som Reiss Andersen advarer, den årlige Nobels fredsprisutdelingen ved Oslo rådhus som flytter til Stockholm hvor de andre prisene deles ut. Imidlertid blir det truede salget av bygningen sett på som det mest bekymringsfulle. Det er der vinneren av hver Nobels fredspris tradisjonelt har blitt valgt siden 1905. Nobelpristagere besøker også Nobelinstituttet når de reiser til Oslo for den årlige fredsprisutdelingen, og senere, med Martin Luther King, mor Teresa og Nelson Mandela blant dem. Oslos ordfører Raymond Johansen er blant talsmenn for å holde instituttet i instituttets hender, snarere enn å gjøre det for eksempel til et hotell.

READ  FBD-aksjer hopper når norsk forsikringsselskap kjøper 6,3%

Dette er hva som gikk opp DN Det ble beskrevet som en “skjult jakt” for å få mer penger ut av parlamentet. Nijolstad og Reiss Andersen henvendte seg til parlamentets administrasjon, politiske ledelse og valgte medlemmer. Etter en plutselig forvirring om hvordan man kunne sende inn finansieringsforespørselen, leverte Ngolstad endelig et brev til parlamentets finanskomité i oktober i fjor. Brevet beskrev instituttets økonomiske utfordringer, og hvordan det allerede har kuttet posisjoner og kuttet andre kostnader. til meg DN, to nobelbibliotekarer var ute etter å luke og plante blomster tidligere denne måneden etter at gartneren dro.

Nobelstiftelsen i Stockholm kjøpte opprinnelig det tidligere bolighuset Norges Nobelinstitutt i 1903. Nå har stiftelsen foreslått å selge det for å støtte de økonomiske ressursene til alle Nobelprisene. Foto: newsinenglish.no

Stortinget har allerede bevilget 1,5 millioner kroner til Nobelinstituttet for å finansiere biblioteket. Regjeringsmedlemmer, parlamentets høyttaler og medlemmer av den kongelige familien er alltid på første rad ved den årlige fredsutdelingen i Oslo rådhus, og gjestene blir invitert til Nobel-banketten etterpå. I mange år har det norske utenriksdepartementet hatt ansvar for presseakkreditering og har vært aktivt involvert i tilretteleggingen for prisutdelingen. Den norske Nobelkomiteen ble til og med innkalt Nobelkomiteen til det norske parlamentet (Nobelkomiteen til det norske parlamentet).

Neuelstad og Andersens brev ble imidlertid ubesvart i flere måneder. De beskrev hvordan Norsk Nobelinstitutt ble alvorlig underfinansiert og hvordan institusjonen i Stockholm etterlyste ytterligere kostnadsreduksjoner. Den norske Nobelkomiteen advarte om at det ville være veldig uheldig for både “landet og dets hovedstad” hvis Nobelinstituttets bygning ble solgt til kommersielle investorer, og fredsprisutdelingen flyttet fra Oslo til Stockholm.

Nijolstad og Andersen fikk endelig beskjed om at deres brev på en eller annen måte aldri kom til finanskomiteen. Ngolstad leverte raskt et nytt eksemplar i april. Derfra sprang imidlertid Nobelinstituttets anmodning om midler tilbake til administrasjonen og den politiske ledelsen i parlamentet, som igjen insisterte på at de ikke kunne svare på forespørselen. Neullstad og Andersen var mildt sagt frustrerte.

Fjerning av staten fra tildelingen
Gitt mer enn et århundre med norsk stolthet over Nobels fredspris, oppstår spørsmålet hvorfor Nijolstad og Andersen har et slikt snurr i parlamentet. De har mottatt motstridende opplysninger om hvordan de kan fortsette med søknaden om relativt beskjeden økonomisk bistand.

READ  Stjerner går ut for Super Bowl-annonser |

Det som derimot er klart, er at både den norske regjeringen og parlamentet har forsøkt å ta avstand fra Nobels fredspris, spesielt siden prisen i 2010 gikk til den da fengslede kinesiske dissidenten Liu Xiabao. Kinas pålitelige ledere svarte med å innføre en diplomatisk fryse som ikke tine før i 2016, da Norge gikk inn med det kritikere siden, inkludert en professor ved Militærhøgskolen, har kalt en “skammelig” avtale om å normalisere forholdet. Allerede den gang møtte Kina ingen myndighetsutfordring og ga ikke engang visum til Reiss-Andersen da hun prøvde å delta på Lius begravelse i 2017. Bare nylig begynte Norge å uttrykke sin misnøye med Kina på grunn av sin undertrykkelse av demokrati i Hong Kong. og mer nylig det påståtte folkemordet på et mindretall uigurer.

DN Han rapporterte hvor mange parlamentsmedlemmer, ikke minst fra det konservative Fremskrittspartiet, alle innrømmet at de ikke ønsket å risikere en slik diplomatisk frysing igjen på fredsprisen. På spørsmål om det er “Liu Xiaobos spøkelse” som gjør det så vanskelig å gi økonomisk støtte til Norsk Nobelinstitutt, svarte Progress Mortenwald: “Det er uansett et eksempel på hva konsekvensene av (Nobels fredspris) ) kan være. Det påvirket meg. Norsk næringsliv og handel i mange år. Weld sa også DN At “Jeg tror ikke det er mange i parlamentet som ønsker å ta opp denne saken (økonomisk støtte til Nobels fredspris), fordi det aldri har vært noe ønske om nærmere forhold til Nobelkomiteen.”

Alfred Nobel ønsket at Norge, ikke Sverige, skulle tildeles fredsprisen av en komité som reflekterte den politiske sammensetningen av det norske parlamentet. De fleste partier har gått bort fra å utnevne pensjonister eller avtroppende seniorpolitikere, men noen har blitt værende. Fra venstre: Anne Enger, tidligere leder for Senterpartiet. Asel Tugi, en konservativ lærd utnevnt av Fremskrittspartiet; Berit Reese-Andersen, advokat utnevnt av Arbeiderpartiet; Kristen Klemet, tidligere konservative partiminister, komiteesekretær Olaf Neustadt og Jürgen Watney Friedens, som gjenreiste fasilitetene til Labour ungdomsgrupper i Utoya, hvor 69 unge Labour-politikere ble myrdet av en høyreekstremist i 2011. Foto: Nobel Prize Awareness / Ken O’Brand

Professor Kåre Dahl Martinsen i Forsvarets høyskole (Military College) motarbeider Walds hypotese om at handel med Kina gikk ned etter at avdøde Liu vant fredsprisen. Martinsen skrev i en skarp kommentar på DN Onsdag. Imidlertid bemerket han at Norges eksport til Kina allerede og jevnlig hadde vokst i årene siden Liu-prisen ble kunngjort, en økning på 76 prosent fra 2010 til 2015 ifølge SSB (SSB).

READ  Norsk oljefond kjøper 50% av aksjene i Nederland

Andre refererte til “prisprisen” og bedrøvde parlamentsmedlemmer for ikke å hjelpe dem. Det lille liberale partiet, kjent for sin frittalende kritikk av kinesiske ledere og deres konstante kampanje mot opposisjonen, og senterpartiet er for tiden alene om å støtte en eller annen form for finansiering til en parlamentets utnevnt kommisjon. Verken Høyre eller Labour ønsket å uttrykke en mening eller ta saken videre, noe som er ironisk siden det var den tidligere Labour-representanten i Nobelkomiteen, Thorbjorn Jagland, som kunngjorde og støttet prisen til Lew og tidligere Tory utenriksminister, Borg brend. . , som nominerte Liu mens han fortsatt var nestleder. «Når de to lederpartiene i Norge er så passive, er det vanskelig for de små partiene å ta initiativet,» skrev Heig Olstein i en avis. Dagsavisen Torsdag.

Tilsyn med fredsprisen
Parlamentets høyttaler Ton Troen, medlem av det konservative partiet, så også ut til å være uvillig til å ta stilling og la til Nobelinstituttets forvirring om hvor man kunne søke om hjelp. Hun kom under skudd denne uken fra Reiss-Andersen, som sa DN På torsdag at “Hvis Nobelkomiteen ikke får økonomisk støtte fra parlamentet på grunn av fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo, så er dette en form for sensur av fredsprisen.”

Dette tvang et svar fra Troyen, som resiterte “reglene” for hvordan noen kunne få støtte fra statsbudsjettet. I en egen kommentar hevdet Troyen at “finansiering av driftskostnadene ved ekstern regulering” ville være en “helt ny oppgave for parlamentet” som ville kreve omfattende politisk debatt og støtte. Parlamentets eneste deltakelse i å motta Nobels fredspris, etter hennes mening, er “utnevnelsen av medlemmene i Nobelkomiteen”, og hevder at Nobelstiftelsen i Stockholm er ansvarlig for å finansiere Norsk Nobelinstitutt.

“Det er ingenting i vedtektene som sier at parlamentet er ansvarlig for å finansiere Nobels fredspris og Nobelinstituttet, så vel som bygningen,” skrev Tron. Hun la til at hun nå hadde “ledet” Nobelkomiteen ved å anbefale at de tar “direkte kontakt” med de forskjellige partiene som er representert i parlamentet for å “orientere” dem om komiteens økonomiske situasjon. Troyen, som nylig har blitt sterkt kritisert i andre spørsmål, hevdet at presidiet (som hun leder) vil ønske “en åpen og politisk diskusjon om finansieringen av Nobelkomiteens bygning” velkommen.

Opprettholde uavhengighet og uavhengighet
Reiss-Andersen og Njølstad føler ikke at de kan søke ytterligere finansiering andre steder på grunn av potensielle interessekonflikter. Det viktigste er fredsprisvalgets fullstendige uavhengighet og frihet, på en måte som ikke reiser spørsmål eller tvil om komiteens upartiskhet.

Ingen av dem gleder seg over å henvende seg til parlamentsmedlemmer med hatt i hånden, og begge ønsker å holde norsk politikk utenfor beslutninger angående finansieringen av fredsprisen. Staten ser ut til å være den eneste pålitelige kilden til nødvendig tilleggsfinansiering som Nobel Foundation ikke gir.

Derfor den potensielle overskriften som et rikt land som Norge ikke lenger har råd til, eller rett og slett ikke vil støtte, Nobels fredspris som har gitt det så mye internasjonal oppmerksomhet gjennom årene. “Det ville være en bitter ironi,” sa Rhys Andersen. DN. Stortinget kan til slutt angre på sin motvilje mot å hjelpe hvis instituttets bygning blir solgt og prisutdelingen flytter til Stockholm, men det er lite tegn på hjelp nå.

newsinenglish.no/Nina Berglund