november 30, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge opprettholder en åpen mulighet for å redusere strømsalget til Europa

Dette innholdet ble publisert 10. august 2022 – 13:34

København, 10. august (EFE) .- Den norske regjeringen gjentok onsdag at den går videre med planen om å prioritere å lade sine reservoarer fremfor eksport av vannkraft dersom kapasiteten er på kritiske nivåer.

Energiusikkerhet i Europa på grunn av krigen i Ukraina har vekket alarm i det nordiske landet, sammen med lite nedbør i Sør-Norge siden våren, lav vannstand og rekordhøye strømpriser i regionen.

Den norske sentrum-venstre-sjefen varslet sist søndag en rekke tiltak i kjølvannet av det han beskrev som en «alvorlig» situasjon, inkludert subsidier til husholdninger, bistand til bedrifter og sikring av nasjonal forsyning mot eksport.

Energiminister Terje Åsland understreket onsdag at situasjonen har blitt bedre den siste uken og at «det viktigste nå er å lade opp vannreservene», og utsatte etableringen av mekanismer for å sette kritiske nivåer til senere. Det kan begrense eksporten.

– Jeg vil understreke at energisamarbeidet er veldig viktig for Norge. Og vi ønsker å bidra til å styrke det, fordi det øker mulighetene for å investere i infrastruktur og øke produksjonen, sa Åsland på en pressekonferanse.

Norge eksporterer 20 % av sin strømproduksjon til naboland som Storbritannia, Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige, og mesteparten av energien som selges kommer fra sør i landet, den berørte regionen, av geografiske årsaker. tørke

Selv om Norge ikke er medlem av Den europeiske union (EU), er det en del av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Europas indre energimarked.

De siste dataene utgitt i dag av Direktoratet for energi og vann reflekterer en forbedring i kapasiteten til reservoarer over hele landet, 1,1 % i den sørlige regionen, sammenlignet med forrige uke, som fortsatt er lav. for årets sesong.

READ  Agn, sverdfall oljefeltstrøm ved et uhell

Åsland snakket om «positiv utvikling» de siste ukene og beskrev muligheten for å gjennomføre energirasjonering for en del av landet neste vinter som «liten». EFE

alc/jam/psh

EFE 2022. Omdistribusjon og redistribusjon av hele eller deler av innholdet i EFE-tjenestene uten forutgående og uttrykkelig samtykke fra Agencia EFE SA er uttrykkelig forbudt.