august 8, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge planlegger å auksjonere 1. kvartal 2022 for Sorliz Nordzo II, en lisensieringsprosess for en flytende vindsone

Norge planlegger å auksjonere 1. kvartal 2022 for Sorliz Nordzo II, en lisensieringsprosess for en flytende vindsone

9. juni (Fornybar nå) – Den norske regjeringen vil ta forskjellige tilnærminger til områdene Utsira Nord og Sorlige Nordzo II, som åpnet for havvind i fjor, sa olje- og energiminister Tina Brew tirsdag.

Ministeren sa til Floating Wind 2021-konferansen i Haugesund‌ og sa at Sorlige Nordzo II vil muliggjøre utvikling av nedstabile vindprosjekter på kommersiell basis uten statsstøtte. Regjeringen tar sikte på å kunngjøre auksjon for Sorlige Nordzo II i første kvartal 2022. Det planlegger å tildele to eller tre prosjektområder der gjennom en to-trinns konkurranseprosess – en budprosess og en auksjon for kvalifiserte parter.

Brew sa at regjeringen må vurdere virkningen og de juridiske aspektene av hybridordninger før auksjonen, ettersom mange utviklere ser på hybridprosjekter som forbinder havvindparker og sammenkoblinger.

Denne tilnærmingen er annerledes for Utsira Nord, som er egnet for flytende vindkraft, som fortsatt krever statsstøtte. Regjeringen mener at den beste måten å utvikle prosjekter der er gjennom en lisensieringsprosess snarere enn en auksjon. Brew sa at Utsira North foreslår å tilby minst tre områder på opptil 500 MW hver. Arealet vil bli gitt på grunnlag av kvalitative kriterier, med sikte på å starte prosessen innen utgangen av 2021.

Ministeren sa at regjeringen ville identifisere nye områder for havvind og gjennomføre konsekvensanalyser. Denne prosessen tar omtrent to år.

Da den norske regjeringen kunngjorde innvielsen av de to regionene i fjor, sa de at de ville gi muligheten til å utvikle tilsammen 4500 MW vindkraft. Utsira Nord 1.010 kvadratkilometer og Sorlige Nordzo II – 2.591 kvadratkilometer.

READ  Los Solberg og Noruega la RoC 2022; Vettel og Mick Fracasan