november 27, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge planlegger å øke pensjonsdekningen med nærmere granskning av arbeidsgivere Nyheter

Den norske regjeringen har i sitt nye 2021-budsjett lovet at de vil avlaste selskapene fra deres offisielle rapportering, samtidig som statlig kontroll økes for å sikre at arbeidsgivere ikke betaler obligatorisk kontorpensjon.

Norsk finansminister John Tor Sanner sa: «Regjeringen er opptatt av at ansatte skal ha tilstrekkelige lønns- og arbeidsvilkår, og at det skal rapporteres mindre til næringslivet.»

I henhold til forslaget vil informasjon om den ansattes inntekt og arbeidsforhold som er gitt til skattemyndigheten og NAV trygdeetat gjennom «A-Scheme» -rapporten deles direkte med pensjonsselskapene i fremtiden.

Finansdepartementet sa at det ville frita arbeidsgivere for ansvaret for å rapportere den samme informasjonen separat til pensjonsbyråene.

«Gjennom en ordning kan skatteetaten få oversikt over arbeidsgivere som ikke har rapportert at de har en pensjonsordning,» sa departementet i en uttalelse i forrige uke sammen med flere andre budsjettforslag.

Norsk obligatorisk tjenestepensjon (obligatorisk tigenestepenzon, OTP) er for tiden utilgjengelig for mellom 50 000 og 90 000 ansatte i Norge, sa departementet.

I tillegg vil staten legge til rette for å gjennomføre automatiske inspeksjoner, idet det tas hensyn til et stort antall arbeidsgivere.

Sunner sa at regjeringen har lyttet til arbeidsgivernes og de ansattes selskaper.

«Begge disse forslagene gir mindre rapportering til arbeidsgivere og gir myndighetene større kontroll over arbeidsgivere som har en manglende OTP-kontrakt for sine ansatte,» sa han.

Departementet sa at heving av OTP-reglene vil bidra til å jevne vilkårene, ettersom arbeidsgivere som ikke sparer til pensjon nå har lavere totale lønn og pensjonskostnader enn de som har overholdt pensjonsloven.

Industries Association har forenklet NOK 780m (.271,2m) per år for norske arbeidsgivere av finans, slik at de ikke lenger trenger å rapportere den samme informasjonen til pensjonsselskapene, sa Saner.

READ  Norge veier Malaga til en norsk kvalifiseringskamp mot Tyrkia

«Pensjonsselskaper mottar lønns- og ansattinformasjon i et standardformat og bruker svært lite ressurser for å holde arbeidsgivere oppdatert med rapportering,» sa han og la til at sparestimatet for pensjonsselskaper er 40 millioner kroner per år.

På toppen av dette sa departementet at regjeringen foreslår å overføre tilsynsrollen for OTP fra FSA til skatteetaten.

Sistnevnte sa at byrået allerede har omfattende reguleringsaktiviteter for arbeidsgivere, og utvider funksjonene i regionen fra begynnelsen av neste måned uansett på grunn av overføring av skatteplikt fra kommuner.

Leter du etter det siste IPE-magasinet? Les den digitale utgaven Her.