mai 15, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge sier at de må forbedre melk- og kjøttregelverket for å oppfylle lovkravene

I følge revisjonsrapporten må den offisielle kontrollen av melk og kjøttproduksjon i Norge forbedres.

Hele systemet forventes å være bra, men norske myndigheter må målrette seg mot virksomheter som utgjør en risiko for matsikkerheten.

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) er ansvarlig for å føre tilsyn med gjennomføringen av EØS-regler om mat og fôrsikkerhet og dyrehelse og velferd på Island og Norge. Island, Norge og Liechtenstein utgjør Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). European Free Trade Association (EFTA) inkluderer Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

En revisjon i slutten av november til begynnelsen av desember 2019 vurderte det offisielle reguleringssystemet implementert av Matil‌sinet (Mattilsynet) for den hygieniske produksjonen av kjøtt, melk og produkter laget av dem. Gjennomgangen omfattet to meieriindustrier, prosessanlegg for meieriprodukter og kjøttproduksjonsanlegg, tre slakterier og et laboratorium.

Mangel på risikobasert kontroll
For godkjente kjøtt- og meieriprodukter er den samme minimumskontrollen satt ut fra de generelle produktkategoriene, uavhengig av alle relevante risikofaktorer. For hovedproduktet er en liste over potensielle farer etablert sentralt, men de blir ikke veid i forhold til viktigheten. Disse brukes av lokale avdelinger for å bestemme hyppigheten og omfanget av formelle kontroller.

Offisielle forskrifter kan ikke være rettet mot virksomheter på grunn av denne policyen, som ifølge revisjonsrapporten utgjør en lignende risiko for matsikkerhet over hele landet.

Et nytt system utvikles for å kategorisere folkehelserisikoorganisasjoner. Det forventes å være ferdig i 2020 med full implementering i 2021. I mellomtiden er ikke målene med hygieneloven oppfylt i alle organisasjoner fordi ikke alle mangler er identifisert.

Offisielle forskrifter angående inspeksjon etter mortem hos storfe, der mange EØS-inspeksjonsoppgaver ikke utføres, svekker systemet. Revisorene fant at disse problemene øker sjansen for at usikre mat- og dyresykdommer ikke blir oppdaget i forsyningskjeden.

READ  Norges startende flyselskap introduserer 'Flyer'

Problemene som ble funnet av revisjonsteamet var ikke formelle kontroller
I besøkte slakterier og kappefabrikker ble det identifisert problemer med utforming og vedlikehold av lokaler, som ikke ble oppdaget av offentlig kontroll. Mal maling direkte på utsatt kjøtt, finn uklar merking eller beholdere med animalske biprodukter (ABP), berør skadede gulv i produksjonsområder og et slakteri før formell inspeksjon

Revisjonsteamet identifiserte flere driftshygieneproblemer som ikke ble identifisert av myndighetene. Disse inkluderer kniver som ikke holdes i sterilisatorer i pausene, rengjøring av kjøttbånd i løpet av arbeidsdagen og opprydding av matproduksjonsområder.

Myndighetene godkjente alternative prøvetakingsmetoder og tester mot forskjellige mikroorganismer på slakterier. Denne godkjenningen ble imidlertid gitt i 2007 for en lov som ble opphevet i 2007 og har ikke blitt vurdert på nytt mot gjeldende mikrobiologiske krav for å sikre at den fortsatt gjelder.

På de fleste besøkte nettsteder ved bruk av alternative analysemetoder er det ingen bekreftelse på at alternative metoder er validert mot spesifikke referansemetoder for Matil‌sinet-ansatte.

Tofu-advarsel
I mellomtiden har Matislenet avslørt mistanker om produksjon og salg av organisert tofu i Oslo-regionen.

Tofu selges til butikker, restauranter og mennesker gjennom lukkede Facebook-sider. Slik tofu kan være farlig fordi det ikke er kjent hvor eller hvordan den ble produsert, hvem som laget den, hvor råvarene kom fra eller deres kvalitet.

Matil‌synate mistenkte utførte storproduksjon fordi så snart de beslagla produktene på ett sted, dukket det opp en ny forsyning, noen ganger raskt neste dag.

Tidligere aktiviteter med ulovlig hjemmeproduksjon av tofu har funnet at det ofte foregår under uhygieniske forhold, noe som utgjør en risiko for folkehelsen. Ferdigpakkete produkter ser ut til å være profesjonelt laget, noe som kan villede forbrukeren på produktkvalitet.

READ  Trump med 26 nye unnskyldninger - VG

Ulovlig produsert tofu har vanligvis ikke merking eller identifikasjon, men tofu laget av godkjente selskaper kan merkes og produsenten identifiseres.

(For å registrere deg for et gratis abonnement på Food Safety News, Klikk her.)