august 1, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge skal opprette regenerativt fond på 1,14 milliarder dollar for utviklingsland

8. juli (Renewables Now) – Norfund kunngjorde onsdag at de vil opprettholde Norges nye klimainvesteringsfond, som vil bruke 10 milliarder kroner (1,14 milliarder dollar / 963 millioner dollar) over fem år på fornybar energi i utviklingsland.

Hvert år over en femårs investeringsperiode tildeles det omtrent 1 milliard dollar fra nasjonalbudsjettet til dette nye fondet, med ytterligere 1 milliard kroner fra Norfunds kapital.

Norfounds administrerende direktør Telef Thorlefson sa at investeringer i India, Vietnam, Indonesia, andre land i Sør- og Sørøst-Asia vil være en prioritet ettersom kullbasert energi blir brukt kraftig. “Vi håper å investere hovedsakelig i sol- og vindkraft, men spiste også lagringsløsninger for å muliggjøre en bærekraftig strømforsyning,” sa han.

“Det nye fondet er ment å mobilisere investeringer i fornybar energi, ellers vil det bidra til kullfjerningsarbeid mye raskere og raskere. På sikt vil det også være til fordel for de som har gjort mest skade og det minste vi kan gjøre for å skape klimautfordringene vi nå står overfor, »sa Doug-Ingen Ulstein, minister for internasjonal utvikling.

(10 NOK = 1138 USD / 0,963 EUR)

READ  Sienna begynner å bore på Blaca Gold-prosjektet i Norge