mai 10, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge utvider garantiordningen for luftlån | Nyheter

Den norske regjeringen planlegger å utvide sin statslånegarantiordning for flyselskaper til slutten av oktober, og sier krisen vil vare lenger enn planlagt når programmet bevisst lanseres.

Myndighetene Ordningen ble lansert i mars, Under hvilke NKr6 milliarder (33 533 millioner) var rettet mot tre transportører – Norwegian, SAS og Widero. Halvparten av midlene tildeles nordmenn under denne ordningen, som drives av Norsk eksportkredittgarantibyrå GIEK Transportøren sliter med innsatsen for å holde seg flytende.

“Vi tilpasser oss luftfartsmarkedsforholdene, som nå er en mye lengre og mer alvorlig situasjon enn vi opprinnelig vedtok ordningen i mars. Regjeringen vil hjelpe Norge med å håndtere luftfarten i perioder med høy etterspørsel,” sa Norges industriminister Islein. Niebo. Er forpliktet.

Departementet sa at situasjonen i dag kan være “etterspørsel” for flyselskaper å få usikrede lån fra banker eller å stille tilstrekkelig sikkerhet til utlåner og GIEK som kreves av gjeldende ordning.

Det foreslås å utvide ordningen fra 30. juni til slutten av oktober. “Dette betyr at flyselskaper som er i samtale med eiere og långivere om resirkulering, vil ha god tid til å tenke på om de vil bruke garantiordningen,” heter det.

Det foreslås også å frafalle kravet om at risikodeling skal være underlagt like vilkår og å forhandle med ESA, som fører tilsyn med Norges overholdelse av landets engasjement i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet – en statsgaranti på 10% i form av avtalt kapitalinnskudd på å justere ordningen for å muliggjøre aksjonærsamarbeid.

“En slik endring vil være positiv med tanke på endringene i staten, og det vil være lettere for bedrifter å få tilgang til ordningen,” heter det.

READ  - Undervurder selvtilliten i fotballen - VG