oktober 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge velger nederlandsk, dansk, norsk trio for å vurdere SWF -ledelse | Nyheter

Finansdepartementet kunngjorde i ettermiddag at et ekspertteam hadde blitt nedsatt i begynnelsen av juli for å analysere den aktive forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) Norges Bank, som vil bli rapportert neste vår.

Teamet inkluderer professor Rob Bauer ved University of Maastricht, sa departementet. Charlotte Christiansen er professor ved Aarhus Universitet og professor ved Norges Handelshøyskole.

Departementet sa i en uttalelse at det hadde gjennomført jevnlige vurderinger av SPU -ledelse i 2018, da et ekspertteam bestående av Magnus Dolquist og Bert Arne Odegard‌ utarbeidet en rapport om den aktive forvaltningen av SPU på vegne av departementet.

“Følgelig har departementet lansert en ny gjennomgang, inkludert opprettelse av et ekspertpanel for å evaluere grunnlaget for strategiene som brukes av Norges Bank i forvaltning av fond og for å evaluere resultatene i aktiv forvaltning,” heter det.

Panelet utarbeider en rapport som skal publiseres og drøftes i årsrapporten om Statens pensjonskasse [Norway’s overall sovereign wealth fund, which includes the smaller Government Pension Fund Norway], Årsrapporten vil bli levert våren 2022, sa departementet.

Tilbake i 2018, Dalquist og Edgard konkluderte SPU bør fortsette å overlate eiendeler til den aktive forvaltningen av fondet og andre aktive fondsforvaltere, og understreker at NBIM har skapt sterke historiske relative resultater fra børsnoterte aksjer, selv om resultatrekorden på renten er svak.

Samtidig produserte Duskland, sammen med professor Stromberg ved Stockholm School of Economics, en spesiell rapport om fordelene ved et fond som investerer i private equity.

Leter du etter den siste utgaven av IPE? Les den digitale utgaven Her.

READ  Meteordusj i Norge lyser opp om natten