august 13, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges 22. juli 2011, terrorangrep: en tidslinje

Stavanger, Norge (AP) – En kronologi av hendelser i juli 2011 angrep Anders Behring Breivik den norske regjeringen og en ungdomsleir på Labour på øya Utah, og drepte totalt 77 mennesker og rettssakene som fulgte:

22. juli 2011

14:09 – Anders Breivik sender manifestet «2083 – European Declaration of Independence» til 1002 e -postadresser i Norge, inkludert politikere og journalister.

15:17- Breivik parkerte en hvit varebil utenfor regjeringskvartalet i Oslo, lastet med 950 kg bomber og kjørte til Utah Island i et spesialkjøretøy.

15.25 – En bombeeksplosjon dreper seks kvinner og to menn.

17:17 – Breivik ankommer Utah på en båt fra fastlandet, kledd som en politimann og hadde et skytevåpen i en koffert

17:21 – Skytingen begynner. Breivik jager stort sett tenåringer og unge menn rundt øya og dreper en vakt og en leiradministrator før han dreper dem. Han dreper 69 mennesker.

18:34 – Breivik overgir seg til væpnet politi og blir arrestert

16. april 2012 Retten vil avgjøre om han er intelligent og i stand til å møte rettferdighet.

24. august 2012 – Breivik dømmes til maksimalt 21 års fengsel. Han nyter straffen i en høy-sikkerhet treroms celle, med tilgang til treningsstudio og dataspill, men veldig liten kontakt med andre innsatte.

Juli 2015 – Breivik starter rettssak for å saksøke norsk stat for brudd på menneskerettigheter

15. mars 2016 – Breivik kommer tilbake til retten i et spesielt fengselsanlegg for rettssak. Han gikk inn for å hilse på nazistene

20. april 2016 – Oslo tingrett bestemmer at Breiviks fengselsstraff bryter med artikkel 3 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og forbyr umenneskelig eller nedverdigende behandling. Regjeringen sier at den vil anke

READ  Den norske pandemien er over: den vil fjerne alle sine begrensninger

1. mars 2017 – Lagmannsretten opphever tidligere avgjørelse

21. juni 2018 – Den europeiske menneskerettighetsdomstolen avviser Breiviks anke