juni 22, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges 3 1,3tn formuefond reflekterer neppe tidligere vekst, sier administrerende direktør

Norges 1,3 billioner dollar Sovereign Wealth Fund gir neppe den samme høye avkastningen som de har gjort de siste 25 årene, sa konsernsjef Nikolai Tanzen.

Den norske regjeringen markerte mandag 25-årsjubileet for den første kontantinjeksjonen som ble gitt til sentralbanken for å bidra til å etablere det som har blitt verdens største fond.

Fondet ble etablert for å samle statens inntekter fra Norges olje- og gassproduksjon og for å forhindre at økonomien overopphetes, og ble forvandlet til Sovereign Wealth Fund i 1998.

Siden har den hatt en nettoavkastning på 4,42 prosent, som overstiger det langsiktige målet på 4 prosent, på grunn av sterk avkastning det siste tiåret.

Men det vil neppe fortsette, sa Tanzen til Reuters.

“Nå har vi lavere renter og rekordhøye aksjemarkeder. Med rekordlave renter vil de sannsynligvis ikke gå lenger ned,” sa Tanzen og la til at forholdet mellom risiko og avkastning nå er annerledes for obligasjoner og aksjer.

“Så vi har ingen sjanse for gjentakelse de siste 25 årene,” sa han.

Da det først ble et suverent formuefond, investerte det bare i statsobligasjoner, etterfulgt av bedriftsobligasjoner, aksjer og eiendom. I fjor fikk fondet ta en direkte andel i fornybare prosjekter.

READ  Norsk folkemusikk med Eldbjorg Hensing