mai 18, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges aksjeinvesteringskontakt signaler skifter til aktiv forvaltning

Verdens største fond for statlig formue planlegger en mer proaktiv tilnærming til investeringer, ifølge en oppdatert strategi som ble avdekket onsdag.

3 Norges Bank Investment Management, armen til den norske sentralbanken, som forvalter 11.162 billioner norske kroner, tilsvarende 1,3 billioner dollar, har revidert strategien i flere måneder i administrasjonstiden til administrerende direktør Nikolai Tanzen. Tanzen begynte i september etter å ha drevet et Londonbasert hedgefond på 21 milliarder dollar.

“Det vi ønsker å gjøre er å sørge for at vi bruker risiko på en litt mer produktiv måte,” sa Tanzen i et intervju onsdag.

Som verdens største enkeltaksjonær eier fondet i gjennomsnitt 1,4% av børsnoterte selskaper i verden, noe som gjør det til den største investoren i selskaper som Apple Inc. og Alibaba Group Holdings Limited. Fondet returnerte 10,9% i fjor.

I henhold til den oppdaterte strategien vil fondets porteføljeforvaltere fokusere mindre på spørsmål som makroøkonomisk miljø eller vekst, og mer på å vurdere individuelle selskaper. Mr. Tanzen Indikerte slike trekk i desember Intervju med The Wall Street Journal. Fra eksterne fondsforvaltere, tidligere Norges Bank-ledere og akademikere, har fondet vært involvert i en aktiv mot sovende konflikt i mange år om hvordan man best kan investere i vekt, med alle.

READ  Billia utvider antall Toyota-anlegg i Norge ved å anskaffe deler av Funmark AS