mai 12, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges banebrytende bruk av mikrosatellitter

I løpet av det siste tiåret har Norge vært banebrytende for offshore operativ marin overvåking ved bruk av lavbudsjett mikrosatellitt teknologi og utviklet nasjonale nyttelaster for både teknologisk utvikling og overvåking av det marine området. Resultatet er et meget originalt nasjonalt program som kombinerer orbital ytelse med å oppfylle myndigheters operasjonelle krav.

Norge er et sjøland med lang fartstid og fiskeri, samt utnyttelse av olje og gass til sjøs. Med mer enn to millioner kvadratkilometer havområde, hvorav de fleste er i Arktis, er overvåking og kontroll en utfordring. Norge har vært medlem av European Space Agency (ESA) siden 1985 og er fullt medlem av Copernicus og Galileos EU-programmer. Det nasjonale formålet med internasjonalt samarbeid er kontinuerlig viktig, men i noen områder oppfyller ikke dataene fra jordobservasjonssatellitter (EO) Norges nasjonale forbrukerbehov.

På bakgrunn av dette, og med erfaring fra internasjonale vitenskaps- og jordobservasjonssatellitt-samarbeidsoppdrag og vitenskapelige raketter, tok Norsk romfartsorganisasjon (NOSA) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) initiativet til å lansere en liten satellittutvikling i 2006. Satellitten samler AIS-signaler (Automatic Identification System) fra skip slik at de kan plasseres, oppdages og spores som et verktøy for å forbedre marine overvåking i vannet. Sikrer hyppig (hvert 90. minutt) dekning av områder nord for polarbanen.

READ  Philadelphia National Guard etter opptøyer - VG