september 24, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges DNB-potensial bøtelagt $ 45M AML | Artikkel

Boten, foreslått som en del av en foreløpig rapport utgitt av Finanstilsynet (Financial Stillsinet), ble hentet fra en rutinemessig inspeksjon av DNBs AML-kontroller som ble utført i februar. «Boten som ble varslet til DNB er ikke relatert til mistanke om hvitvasking av penger eller komplikasjoner i hvitvasking av penger, men finansstilsynet vurderer etterlevelse av regler og forskrifter mot hvitvasking av penger,» sa selskapet pressemelding. «Inspeksjonen gjelder bare DNB-virksomhet i Norge.»

Det ble ikke gitt noen spesifikke detaljer angående områdene der DNBs AML-kontroller angivelig var feil. Finans stillsinet har ennå ikke fullført saken og har ennå ikke kommet til en avgjørelse, bemerker DNB.

Selskapet anslår forelegget til 400 millioner kroner, som representerer 0,7 prosent av DNBs årlige omsetning. Den maksimale administrative straffen tilsvarer 10 prosent av finansselskapets årlige omsetning.

«DNB tar varsel veldig alvorlig fra FinancialSilnet,» sa selskapet. Kampen mot økonomisk kriminalitet er en viktig del av DNBs samfunnsansvar, og det er selskapets betydningsfulle ressurskrevende oppgave. Dette arbeidet er av største betydning i DNB.

«Å levere behovene og forventningene til offiserene i området hvitvasking av penger er en pågående oppgave. DNB forbedrer stadig dette arbeidet, og banken vil prioritere å gjøre det i nær fremtid.»

Norge er Ett av åtte land I fjor i Norden og Baltikum for å undertegne en avtale om å styrke samarbeidet mellom myndighetene med sikte på å bekjempe hvitvasking og finansiering av terrorisme. Disse områdene har vært gjenstand for en rekke hvitvaskingsskandaler de siste årene Swedenbank of Sweden Og Historiske feil i Danske Banks estiske filial.

READ  Norge tilbyr jobber med lønn opp til USD 100 000 per år: Slik søker du fra Argentina