juli 30, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges fond på 1,4 billioner dollar advarer mot avkastning av klimamål

Norges suverene formuefond har advart mot å endre sitt investeringsmandat og hevder at inkludering av klimamål kan bringe avkastningen i fare.

“Vi må være forsiktige med å gjøre vesentlige endringer i prinsippene som ligger til grunn for fondets investeringsstrategi,” sa Bank of Norway Governor Oystein Olsen og konserndirektør i formuefondet Trond Grande i et brev til Finansdepartementet.

Norges Bank Investment Management, verdens største statlige fond, svarte på det norske finansdepartementet om hvordan man skal håndtere klimarisiko etter lovgivere. bedt landets mindretallsregjering om å vurdere gjenopplivingsmål for provinsen sin.